Ormbunkar i Alnarpsparken.
16
feb
Zoom

Växtskyddsdag 2022

seminarier, workshops |

Under dagen kommer vi att diskutera hur politiska beslut, till exempel inom Green Deal och Farm2Fork, kan komma att påverka svenskt växtskydd och hur vi kan hantera nya reduceringsmål för pesticider. Olika möjligheter att utveckla jordbruksmetoder som stöder en minskad användning av pesticider kommer att presenteras och diskuteras. Inbjudna talare från myndigheter, intresseorganisationer, företag och forskning kommer att belysa detta från ”politik till tillämpning”.

Anmälan är nu stängt.

Fakta

Tid: 2022-02-16 09:00 - 16:00
Ort: Zoom
Arrangör: Velemir Ninkovic
Sista anmälningsdag: 14 februari 2022

Program

Preliminärt program

09:00-09:10 Inledning

09:10-09:40 Vad innebär Farm2Fork för svensk växtskydd?
Charlott Gissen, Jordbruksverket

09:40-10:10 Vilka möjligheter har vi att ytterligare reducera pesticidanvändningen?
Agneta Sundgren, LRF

10:10-10:40 Paus

10:40-11:10 Hur långt har vi kommit med IPM i praktiken?
Alexia von Ehrenheim, HS

11:10-11:40 Hur hanterar företagen med poilitiska beslut?
Mats Andersson, Bayer

11:40-12:00 IPM Decsions, ett EU projekt för att stödja en större användning av beslutsstödsystem.
Björn Andersson, SLU Ultuna

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:30 Reduction of aphids and virus transmission by organic mulch in potato cultivation
Sascha Kirchner, University of Kassel, Germany

13:30-14:00 Mikroorganismer i nya växtskyddsstrategier – forskning inom projektet EcoStack
Hanna Fiberg, SLU Ultuna

10:10-10:40 Paus

14:30-14:50 Functional biodiversity and plant protection
Sam Cook, Rothamsted Research, UK

14:50-15:10 Cultivar mixture in pest management
Jannicke Gallinger, SLU Ultuna

15:10-16:00 Diskussion, sammanfattning

16:00 Avslutning

Relaterade sidor: