16 mar

Webbinarium via Zoom, SLU, Uppsala

Hur mår fisk- och skaldjur?

evenemang | seminarier, workshops |

Hur mycket fisk finns det? Är fisket hållbart? Varje år sammanfattar Institutionen för akvatiska resurser vid SLU (SLU Aqua) tillståndet för de mest fiskade arterna i Sverige. Här ger SLU Aqua också kunskapsunderlag för en hållbar förvaltning av fisk- och skaldjur. Vid detta digitala seminarium presenteras rapporten ”Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten”.

Statusbedömningar utifrån fångster och provfisken utgör grunden för allt hållbart nyttjande av fisk- och skaldjursbestånd. Vid detta webbinarium ger SLU Aqua en övergripande bedömning av statusen för Sveriges viktigaste fisk- och skaldjursbestånd, samt lite mer detaljerad information för några intressanta arter.

Webbinariet ger alla som är intresserade av hållbar konsumtion och hur vi nyttjar resurserna i våra vatten en förståelse för hur bedömningar för arter görs och hur de används för att säkerställa ett hållbart fiske. Vi diskuterar också kunskapsluckor, osäkerheter och vilken information som kan behövas inför framtiden. I slutet av webbinariet finns möjligheter att ställa frågor till forskarna via chatten.

Webbinariet spelade in och kan fram till den 4 april ses på SLU Play.

Om rapporten

Rapporten ”Fisk- och skaldjursbestånd i svenska hav och sötvatten” är ett kunskapsunderlag som årligen tas fram av institutionen av akvatiska resurser (SLU Aqua) vid Sveriges lantbruksuniversitet på beställning av Havs- och Vattenmyndigheten.

Rapporten beskriver tillstånd och trender för de mest fiskade arterna i havet och de fyra stora sjöarna: Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Kunskapsunderlaget baseras på data som samlas in inom yrkes- och fritidsfisket, samt på omfattande övervakning av fiskbestånden och analyser av nationella och internationella forskare.

Ladda ner rapporten  "Fisk- och skaldjur i svenska hav och sötvatten" här

 

Fakta

Tid: 2022-03-16 10:00 - 11:30
Ort: Uppsala
Lokal: Webbinarium via Zoom, SLU
Arrangör: Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)
Sista anmälningsdag: 14 mars 2022
Pris: Gratis
Mer information:

Program

Program

9.50-10       Incheckning

10-10.05      SLU Aqua och förvaltning
                  (Noél Holmgren, Prefekt)

10.05-10.15  Finns i sjön! - kunskapsunderlag för hållbart fiske
                   (Stefan Larsson, senior miljöanalytiker och vetenskaplig redaktör)

10.15-10.25 Tillståndet för fisk och skaldjur i svenska hav
                  (Håkan Wennhage, forskare)

10.25-10.35 Tillståndet för fisk och skaldjur i svenska sjöar
                  (Alfred Sandström, forskare)

10.35-10.50 Artpresentation: Strömming/sill
                  (David Gilljam, forskare)                

10.50-11.00  Artpresentation: Öring
                   (Katarina Magnusson, forskare)

11.00-11.15  Utblick  – kunskapsluckor och utmaningar

11.15-11.30  Öppet för frågor i chatten