28
sep

 –

29
sep
Audhumbla, Uppsala

100 år sedan bäverns återkomst

seminarier, workshops |

En gång var bävern utrotad i Sverige. Nu har det har gått hundra år sedan den återintroducerades till den svenska naturen. Det var ett osannolikt lyckat naturvårdsprojekt. Bävern skapar livsmiljöer för andra arter och är rolig att titta på. Men ibland  ställer den till med problem för samhället. Hur förvaltar vi vår nya bäverstam?

Bävern skapar öppna ytor i skogen, ökar mängden död ved och "restaurerar" våtmarker. Det är viktigt för den biologiska mångfalden och för hur motståndskraftigt landskapet är mot klimatförändringar. Dessutom tycker vi människor ofta att det är trevligt att få syn på en bäver eller åtminstone dammar, hyddor och gnag.

Samtidigt uppstår samhällsproblem när bävrar underminerar vägar eller fäller träd över elledningar. Skogsägare drabbas när dämmen lägger brukad skog under vatten, så att den dör. Bäverstammen kan också komma i konflikt med andra naturvårdsintressen, som att bevara vitryggig hackspett och vandringsfiskar.

Det finns metoder för att minimera påverkan där den är oönskad, och det finns en omfattande internationell forskning. Den tillämpas sällan i Sverige, vilket gör att många dämmen rivs i onödan, såväl legalt som illegalt.

Workshopens mål är att sätta fokus på detta karismatiska djur. Vi vill att den senaste forskningen och erfarenheterna ska användas i förvaltningen av vår allt större bäverstam. En aspekt på förvaltningen är också att bäver går utmärkt att äta, det har vi gjort historiskt. 

28 september: seminarium, workshop och middag

Bäverns återkomst till Sverige - en historia om hopp
Sus Andersson, vetenskapsjournalist och redaktör på bävrar.se
Hon skriver en bok om bävrarnas historia i Sverige

Dagens bäverstam
Göran Hartman, bäverforskare på institutionen för ekologi, SLU

Bävern som ekosystemingenjör (preliminär titel)
Frauke Ecke, bäverforskare, nybliven professor på Helsingfors universitet

Metoder för att undvika bäverproblem
Göran Hartman

Bävrar och fisk
Göran Hartman

Bäverjakt - från 1970-talet till idag
Rikard Södergren, Svenska Jägareförbundet

Titel kommer snart
Torsten Mörner, tidigare statsveterinär och författare till kokbok

29 september: bäverexkursion

Upphämtning med buss klockan 08:30 vid Ulls hus på Almas allé 8, Ultuna. Kom i god tid. Macklunch och fika i fält.
Exkursionen som anordnas av Länsstyrelsen Uppsala sker i Älvkarleby, cirka en timmes resa från Uppsala. Obs: Promenad på skogsstig, svårt att ta sig fram med rullstol.

Bäver

Bäver. Wikimedia Hangsna - Own work, CC BY-SA 4.0,

Kostnad

630 kronor (inklusive moms). I priset ingår workshop med lunch, fika och middag samt exkursion inklusive smörgås. Eventuellt boende fixar du själv.

Anmälan

Anmälan senast den 10 september. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data

JLM NTh622_Bjurälven_Ankarvattnet (002).jpg

Bäverutsättningen 1922. Bävrarna bars långa sträckor på
väg till Bjurälven i norra Jämtland.
Foto: Nils Thomasson/Stiftelsen Jamtlis fotosamlingar

 

Fakta

Tid: 2022-09-28 10:00 - 2022-09-29 16:00
Ort: Uppsala
Lokal: Audhumbla
Sista anmälningsdag: 10 september 2022
Pris: 630 kronor
Mer information:

lovisa.hokby@slu.se

Lokalen ligger i Veterinärmedicinsk och husdjursvetenskapligt centrum (VHC) Ulls väg 26, Ultuna

Läs också på bävrar.se om bävrar, deras viktiga roll i ekosystemet och deras historia.Kontaktinformation