25 apr

Digitalt

Alnarps lamm- och fårdag 2023

evenemang | seminarier, workshops |
Får

Webbinariet Alnarps lamm- och fårdag samlar branschen för att belysa och lyfta olika aktuella ämnen och forskningsresultat inom området.

Svenska får- och lammproducenter bidrar livsmedel och med betesdjur och har en viktig roll i det svenska lantbruket. Vi vill samla olika aktörer inom branschen, såsom studenter, producenter, rådgivare, näringsliv och myndigheter för att belysa olika aktuella frågor inom ämnet.

Varmt Välkomna!

Fakta

Tid: 2023-04-25 18:00 - 20:45
Ort: Digitalt
Arrangör: Institutionen Biosystem och teknologi, SLU Partnerskap Alnarp, LRF Skåne samt Skånes fårintressenter
Sista anmälningsdag: 23 april 2023
Pris: Kostnadsfritt
Mer information:

Anmälan: senast den 23/4 via anmälningsformuläret 


Program

18.00

  • Välkomna

Moderator: Anna Kristofersson, Skånes fårintressenter

  • Framtiden för svensk lamm & fårproduktion – Åsa Odell, LRF
  • Aktuellt läge – Anna Törnfelt, Svenska fåravelsförbundet
  • Omvärldsspaning -  Tomas Olsson, Lammproducenterna
  • Virtuellt stängsel för får – Per Petz Nielsen, RISE

19.30

  • Så påverkas köttkvaliteten – Elin Stenberg, Inst.  Husdjurens miljö och hälsa - SLU
  • Tackakött – ser ni potentialen? – Claes Lövgren, Tackakött
  • Ull som Resurs - Susanne Paulson, Hushållningssällskapet i Halland
  • Avslutande diskussion