SLU-nyhet

Rekordår för blåbär

Publicerad: 05 juli 2016

Tillgången på blåbär ser ut att nå rekordnivåer. Årets bärprognos från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, pekar på den bästa tillgången sedan 2003. Undantaget är norra Norrland som ser ut att få nivåer i paritet med ett normalår.

Enligt prognosen ligger bärtätheten i Götaland i år på mer än 2 gånger över genomsnittet för de föregående tretton åren. I södra Norrland verkar tillgången på blåbär bli nära 2 gånger och Svealand verkar få 1,6 gånger blåbärstätheten jämfört med ett normalår, medan tillgången väntas bli sämre i norra Norrland med drygt 90 procent av genomsnittet för perioden 2003–2015 (se figur 1 nedan).

Den genomsnittliga mängden blåbär som finns i skogarna varierar ganska mycket mellan landsdelarna. Normalt brukar norra Norrland och Svealand få fler blåbär per kvadratmeter än södra Norrland och Götaland (se figur 2 samt karta nedan). I år ser det dock ut att bli annorlunda, då de högsta tätheterna av blåbär ser ut att finnas i södra Norrland följt av Svealand och Götaland medan norra Norrland ser ut att få det sämre. Det finns dock stora lokala variationer och om man bara letar på rätt ställen går det med all säkerhet att finna mycket bär i alla delar av landet i år.

För bara några år sedan dog mycket av bärriset i södra Sverige på grund av en ovanligt kall marsmånad utan något skyddande snötäcke. Nu verkar blåbärsriset ha återhämtat sig och det med råge. Så riklig blomning har tidigare inte setts i denna landsände, under de 14 år som finns data från.

– Det finns dock stor variation även inom landsdelarna. Man kan se en gradient från sydost till nordost, där det är rekordmängder med blåbär i sydostliga områden medan i nordvästliga områden är det mera normala nivåer. Detta kan möjligen förklaras med olämpligt väder vid fel tidpunkt i nordvästliga områden, säger Jonas Dahlgren, Analytiker vid Riksskogstaxeringen, SLU.

– I söder hann blåbärsriset blomma under den första långa värmeböljan i maj och undgick att få nattfrostskador, då även nattemperaturerna var hög på de flesta ställena under den här perioden, analyserar Ola Langvall, försöksledare vid SLU:s forskningsstation i Asa utanför Växjö i Småland.

– Längre norrut och i lite mer höglänt terräng kom blomningen igång först efter avbrottet med lite kallare väder och då var vädret inte lika gynnsamt för blomningen, troligtvis med en del nattfroster som slog ut fler blommor än vanligt i denna del av landet, fortsätter Ola.

När det gäller bärmognaden, så är den relativt tidig i södra Sverige i år. Rapporter om mogna bär började komma in för drygt en vecka sedan därifrån, medan det fortfarande fanns blommande bärris i Norrland.

Bärprognosen bygger på en kombination av observationer av mängden blommor, kart och mogna bär från Riksskogstaxeringens landsomfattande provytenät och av återkommande observationer på permanenta provytor vid ett flertal försökslokaler utspridda över landet. Alla uppgifter i blåbärsprognoserna avser skogar med förekomst av blåbärsris.

Kontakta forskarna

Ola Langvall, försöksledare, Enheten för skoglig fältforskning, SLU i Asa, Småland. Telefon: 0472-26 31 80. E-post: ola.langvall@slu.se

Jonas Dahlgren, analytiker, Riksskogstaxeringen, SLU i Umeå, Västerbotten.
Telefon: 090-786 82 93. E-post: jonas.dahlgren@slu.se

SLU:s bärprognoser är en del av program Skog inom universitetets verksamhetsområde för miljöanalys.

Figurer om blåbärsprognosen år 2016

Figur 1
Klicka här för att se en större version

Figur 1: Prognos för relativ blåbärsförekomst i olika landsdelar år 2016 jämfört med genomsnittet för åren 2003-2015, procent. Grafik: Ola Langvall, SLU.

Figur 2
Klicka här för att se en större version

Figur 2: Prognos för blåbärsförekomst år 2016 i olika landsdelar jämfört med genomsnittet för åren 2003-2015, genomsnittligt antal bär per kvadratmeter och år. Grafik: Ola Langvall, SLU.

Länk till karta
Klicka här för att se en större version

Karta: Prognos för blåbärsförekomst år 2016 i olika delar av landet, genomsnittligt antal bär per kvadratmeter och år. Grafik: Ola Langvall, SLU.


Kontaktinformation