SLU-nyhet

TP Organics efterlyser innovationer

Publicerad: 11 juli 2016

Inför ”Organic Innovation Days” i Bryssel i början av december efterfrågar den europeiska forskningsplattformen TP Organics innovationer inom ekologiskt lantbruk och ekologisk mat. Förslag som illustrerar innovationskraften inom ”ekosektorn” ska skickas in till TP Organics före 12 september.

TP Organics uppmanar lantbrukare, forskare och företag att föreslå innovativa lösningar inom följande områden:

1. Innovationer för djurhälsa och djurvälfärd i ekologiska produktionssystem.
2. Ökad produktivitet och kvalitet i ekologisk växtodling.
3. Förbättrad transparens i den ekologiska värdekedjan.

Ansökan skrivs i ett särskilt formulär som finns att hämta via länken nedan. En jury utser vilka av förslagen som kommer bjudas in till Organic Innovation Days. En klumpsumma kommer att delas ut för att täcka resekostnader. Samtliga inskickade förslag som bedöms vara relevanta kommer att presenteras på TP Organics "Innovation Arena" och/eller i organisationens nyhetsbrev.

http://tporganics.eu/organic-innovation-days-call-for-innovative-practices-in-the-organic-sector/