SLU-nyhet

Tall - en tallrik biologisk mångfald

Publicerad: 10 oktober 2017
Tallboksomslag-170911-framsida_small.jpg

Nu kan vi presentera boken ”Tall – en tallrik biologisk mångfald” av Bengt Ehnström och Martin Holmer. Det är den fjärde delen i serien om trädens biologiska mångfald.

Bengt Ehnström delar än en gång med sig av sin fantastiska artkunskap. Denna gång handlar det om tallen och de varelser som lever i och av furan. På sitt alldeles speciella sätt lotsar Bengt oss genom tallens liv, från liten planta till död, myllrande låga. 

Martin Holmers akvareller levande- och synliggör tallens miljöer och rikedomen av arter med en unik precision och känsla.

Tallen är ett av Sveriges karaktärsträd och finns över hela landet i ren tallskog, barrblandskog eller som enstaka solitärer i landskapet. Barrskogar med tall och gran är urbilden av den trolska svenska skogen, mjuk av mossa och lavar, full av bär och svamp och myllrande av synligt och osynligt liv. Dess skrovliga bark har fascinerat barn i alla tider och resulterat i många, många barkbåtar. Tall- eller furuvirke är och har länge varit en del av ryggraden i det svenska skogsbruket. Därför finns också en risk att för få gamla träd blir kvar och att kontinuiteten av månghundraåriga tallar bryts. Vid sidan av virke kan tallskogen även bidra med ekonomiska nyttigheter som den exklusiva goliatmusseronen, så även tallar på rot har ett reellt värde.

Tall-boken är både en fälthandbok och litet uppslagsverk för skogs- och naturvårdsintresserade, men fungerar också för ren nöjesläsning. För markägare och skogsbrukare finns även tips på insatser som gynnar tallen och dess invånare.

Bengt Ehnström och Martin Holmer signerar bcker. Foto: Håkan Tunón

 

 

 

 

 

 

 

Bengt Ehnström och Martin Holmer signerar sin nya bok Tall - en tallrik biologisk mångfald. Foto: Håkan Tunón.

www.slu.se/cbmskrifter finns mer information om boken.


Kontaktinformation
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se