SLU-nyhet

Fritidsfiske i havet – ett intresse värt miljarder i Europa

Publicerad: 28 november 2017

8,7 miljoner fritidsfiskare som tillsammans spenderar 77,6 miljoner dagar och 5,9 miljarder euro på sitt intresse. Fritidsfisket i europeiska hav är omfattande, det visar en syntes av data över det marina fritidsfisket som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Fish & Fisheries.

Det här är första gången som data över fritidsfisket sammanställts på europeisk nivå. Initiativet togs av Havsforskningsrådets (ICES) arbetsgrupp för övervakning av fritidsfiske (WGRFS). Bland författarna finns flera medarbetare på Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua).

Syntesen visar inte bara att intresse för fritidsfiske är stort, utan också att det kan påverka vissa fiskbestånd. Exempelvis uppskattades fritidsfiskare stå för drygt en fjärdedel av den totala fångsten (fritidsfiske + yrkesfiske) av havsabborre i norra Europa och torsk i västra Östersjön.

Syntesen visar också att det behövs en skräddarsydd, regelbunden och statistiskt sund datainsamling från fritidsfisket för att kunna göra de beståndsuppskattningar som behövs för den europeiska fiskeriförvaltningen.


Länk till artikeln i Fish & Fisheries:
Recreational sea fishing in Europe in a global context - Participation rates, fishing effort, expenditure, and implications for monitoring and assessment.