SLU-nyhet

Fysisk funktionsnedsättning och dåligt humör hos katter med artros

Publicerad: 06 november 2017

Att slå fast att en katt lider av artros kan vara svårt för en veterinär, bland annat för att katter är experter på att maskera symptom på sjukdom. Hältor som är svåra att se med blotta ögat kan dock avslöjas med en tryckmätningsmatta som visar om katten belastar tassarna på ett avvikande sätt när den går. Ett frågeformulär där ägaren beskriver hur katten beter sig i hemmet förbättrar underlaget för diagnos och behandling. Det visar en avhandling från SLU, som också visar att äldre katter som har fått sämre humör, i själva verket kan ha kronisk smärta orsakad av artros.

Artros är en vanlig orsak till kronisk smärta och funktionsnedsättning hos katter, men symtomen är ofta diffusa och katterna är sällan synbart halta. De huvudsakliga symptomen består av gradvisa förändringar i kattens beteende och dagliga liv, vilket lätt kan förväxlas med normalt åldrande.

En veterinär som ställer diagnosen artros utgår från information från kattägaren, samt klinisk undersökning och röntgen. Diagnostiken försvåras av att katter är experter på att dölja symptom på sjukdom, och av att de ofta blir stressade hos veterinären. Dessutom överensstämmer inte alltid resultaten från den kliniska undersökningen med resultaten från röntgenundersökningen.

– Det har alltså funnits ett stort behov av säkrare metoder för diagnos av artros hos katt och för utvärdering av effekten av smärtlindrande behandling, säger Sarah Stadig, som snart ska försvara sin doktorsavhandling på detta tema.

Tryckmätningsmatta och frågeformulär ger säkrare diagnos

Det finns inga direkta metoder för mätning av kronisk smärta. Det som går att mäta är den funktionsnedsättning som artros leder till, och den kan i sin tur ge en uppfattning om nivån på kattens smärta. Sarah Stadig och hennes kollegor har dels använt sig av en tryckmätningsmatta som mäter hur katten belastar tassarna när den går, dels av olika frågeformulär som kattägaren får fylla i. Frågeformulären innehåller frågor om hur katten fungerar hemma och vad den kan och inte kan göra.

För att kunna visa hur katter med artros belastar tassarna, var Sarah Stadig först tvungen att ta fram ett referensmaterial över hur friska katter belastar tassarna när de går på en tryckmätningsmatta. Studien visade bland annat att katter lägger mer vikt på frambenen, precis som hundar. När forskarna sedan studerade katter med artros och tidigare korsbandsskada, kunde de visa att dessa katter gick på ett annorlunda sätt på mattan. Dessutom visade frågeformulären att katterna uppförde sig på ett annat sätt i hemmiljön.

– Frågeformulären är enkla och tillförlitliga, och har fördelen att de kan användas på alla kliniker, säger Sarah Stadig.

Försämrat humör kan bero på artros

Katter med artros reagerade också med ett kraftigare avvärjande beteende än friska katter när de blev undersökta. Dessa katter har sannolikt en ökad smärtkänslighet på grund av artrossjukdomen, vilket kan tolkas som att katter med artros har sämre humör. Kronisk smärta har visat sig ha ett samband med försämrat humör hos människor.

– Vi gjorde sedan en pilotstudie där katter med artros behandlades med anti-inflammatoriska och smärtlindrande läkemedel, och den behandlingen hade en mätbar effekt, säger Sarah Stadig. Effekten kunde fångas upp både med tryckmätningsmattan och frågeformulären, men också av veterinären som undersökte katten före och efter behandling.

Avhandlingen visar att funktionsnedsättningen hos katter med artros kan utvärderas med hjälp av tryckmatta och frågeformulär för kattägaren. Detta leder till att katter med artros får säkrare diagnos och bättre behandling, och i förlängningen förbättrad välfärd.

-----------------------

Veterinär Sarah Stadig, institutionen för kliniska vetenskaper, försvarar sin doktorsavhandling Evaluation of physical dysfunction in cats with naturally occuring osteoarthritis vid SLU i Uppsala.

Tid: Onsdagen den 8 november 2017, kl 09:15
Plats: Sal Audhumbla, VHC, SLU, Ultuna, Uppsala
Opponent: Dr. Anna Hielm-Björkman, Helsingfors universitet, Finland

Mer information

Sarah Stadig
Institutionen för kliniska vetenskaper
Sveriges lantbruksuniversitet
0511-672 28, 070-256 83 12, sarah.stadig@slu.se

Länk till avhandlingen (pdf)
https://pub.epsilon.slu.se/14636/

Pressbilder

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om detta pressmeddelande. Fotograf ska anges.)

Sarah Stadig och katten Blixten. Foto: Berit Abrahamsson

Huskatten Lilla grå går på tryckmätningsmattan. Foto: Henrik Stadig

Knäled från katt med röntgenologiskt grav artrosutveckling. Foto: Sarah Stadig

Huskatten Lilla grå som drabbats av ledsjukdomen artros. Foto: Sarah Stadig