SLU-nyhet

Rapportera fynd av två nya skadesvampar

Publicerad: 17 mars 2017
ingress-skogsskada.jpg

Två mikrosvampar som lever på olika arter av tall har påträffats i Sverige. De kommer från Nordamerika och spreds till södra halvklotet i samband med storskalig plantering av nordamerikanska tallar. Numera är de spridda över hela världen. Skador särskilt på plantor men även på träd förekommer i Europa. Hjälp oss genom att rapportera fynd i Sverige till Skogsskada.

Tallens Diplodia-sjuka 

Svampen Diplodia pinea påträffades i Sverige 2013. Inga skador har dock iakttagits förrän 2016, då omfattande angrepp på årsskott högt upp i kronan upptäcktes i ett tallbestånd i Uppland. Årsskotten angrips och dödas samma säsong och det leder till extra skottskjutning och förbuskning. Även grenar och stammar kan angripas.

Det angripna beståndet i Uppland, ca 20 ha, ligger öster om motorvägen strax norr om Arlanda. Närheten till E4:an bidrog till upptäckten. Angreppen har pågått under några år och en del träd är döende. 

Svampen är ännu inte rapporterad från Finland och Norge, men den finns sedan länge spridd i Europa, där den orsakar skottdöd. Det är också välkänt att svampen kan leva latent i skott och grenar och även i tallfrö. 

Tallens rödbandsjuka 

Svampen Dothistromaseptosporum, angriper många tall-arter och orsakar rödbandsjuka på tallbarr. Sjukdomen är känd i Sverige sedan 2007 och är nu spridd i hela Sverige. Angreppen drabbar ett- och två-åriga barr och leder till att tallar förlorar barr i förtid, viket innebär minskad tillväxt. I Tyskland påträffades sjukdomen första gången 1983 i ett svarttallbestånd i sydtyskland. Symptom har påträffats här och där i Sverige, men ännu har inte något allvarligt angrepp setts. 

Dothistroma-tall-H-Millberg.jpg
Dothistroma orsakar rödbandsjuka angrepp särskilt på fjolårsbarr. Foto Hanna Millberg
Sphaeropsis-sapinea.jpg
Diplodia-sjuka, årsskott angripna och dödade under tillväxtsäsongen. Foto Pia Barklund
Fakta:

Hjälp oss!

Rapportera fynd till Skogsskada

Tallens Diplodia-sjuka 

Det kan finnas angrepp på andra platser. Se på symptomen på bilderna och titta på talltopparna och rapportera misstänkta skador gärna med bilder.

Tallens rödbandsjuka

Barrfall av fjolårsbarr och även äldre barr på tall har flera orsaker, och det kan vara svårt att avgöra vad det beror på, men det är intressant att se omfattningen av tallar, som under vintern bara har årsbarren kvar. Rapportera sådana symptom gärna med bilder.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation