SLU-nyhet

Rekordstora gösfångster i Mälaren

Publicerad: 23 maj 2017

Våren har varit trögstartad och kall, men nu är gösleken i full gång. SLU Aquas personal, Malin Hällbom och Teresa Soler, var ute på västra Mälaren igår och samlade data på gös i yrkesfisket. I fjol var gösfångsterna i yrkesfisket rekordstora i Mälaren. I år ser det ut att kunna bli ännu bättre.

– Det här är ett positivt resultat efter höjningen av minimimåttet från 40 cm till 45 cm år 2012 i Mälaren. Kanske kan vi se en liknande "boost" som följde av minimimåttshöjningen i Hjälmaren i början av 2000-talet, säger Ulrika Beier, miljöanalytiker vid Institutionen för akvatiska resurser på SLU (SLU Aqua).

Ulrika Beier och hennes kollegor har sedan 2008 följt gösbestånden i Hjälmaren och Mälaren. Trots att sjöarna delvis liknar varandra och ligger på samma breddgrad finns väsentliga skillnader i gösbeståndens struktur, samt i fisketrycket.

– Gösen är den sjunde ekonomiskt viktigaste arten i svenskt yrkesfiske totalt, och minst 95 % av yrkesfiskets fångster tas i de stora sjöarna. Det är en resurs att vara rädd om, och ett bra exempel på förvaltning som fungerat under lång tid, berättar Ulrika Beier.


Kontaktinformation

Ulrika Beier, tjänstledig, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, Enheten för stora sjöar, SLU
ulrika.beier@slu.se, 010-478 42 14