SLU-nyhet

"Viktigt bidrag till förverkligandet av en biobaserad ekonomi"

Publicerad: 28 januari 2018

Magnus Rudolfsson, institutionen för skogens biomaterial och teknologi belönas av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens för framstående doktorsarbete.

Torrefierad lignocellulosa har hög potential att bli ett standardiserat biobränsle i form av ett "grönt" kol för storskalig användning bl.a. genom sameldning i Europas kolkraftverk. Rudolfsson visade att när biomassa torrefieras har den betydligt mindre toleranser vid pelletering än de för vanlig obehandlad biomassa. Detta innebär att varje typ av torrefiering måste matcha specifika inställningar vid pelleteringen, vilket då ställer högre och mer exakta krav på pelleteringen. I sitt doktorsarbete utvecklade Rudolfsson därför olika sätt att påverka kritiska delsteg i pelleteringen. Avhandlingen visar på nya sätt att utveckla dessa delsteg för såväl torrefierad som obehandlad biomassa. Den innovativa forskning som Rudolfsson redovisar i sin avhandling bidrar på ett utomordentligt sätt till förverkligandet av en biobaserad ekonomi och främjandet av en ökad användning av förnybara biobränslen.

­– Givetvis känns det hedrande att uppmärksammas av KSLA. I min forskning fortsätter samarbetet med pelletsindustrin med att skala upp avhandlingens pilotförsök till full skala, säger Magnus Rudolfsson.

– Det känns fantastiskt roligt att Magnus får detta pris. Det är han väl värd, säger en nöjd huvudhandledare Torbjörn Lestander vid skogens biomaterial och teknologi vid SLU i Umeå.

Rudolfsson har i sin forskning genererat ny kunskap som visar på nya utvecklingsvägar för pelletering av biomassa för energiändamål – en skonsam teknik att effektivisera produktionen av bränslepellets från biomassa. Rudolfsson vidareutvecklar nu denna nya teknik och kommer att i samarbete med svensk pelletsindustri att testa den i full skala. Tekniken genomförd i pilotskala har redan visat att det är möjligt att både spara energi och samtidigt öka produktiviteten vid pelletering. Detta utvecklingsarbete förväntas resultera i ny grön teknik bl.a. för export. Idag omsätts årligen nära 8 TWh bränslepellets i Sverige.

Prismotiveringen är följande: Magnus Rudolfsson har i sitt doktorsarbete analyserat och utvecklat metoder för att pelletera torrefierad biomassa av lignocellulosa, främst från biprodukter som grenar och toppar men även från energigrödor som salix och rörflen. Han visar bl.a. att pelletering av torrefierad biomassa kräver betydligt högre precision än traditionell pelletering. I arbetet utvecklade Magnus Rudolfsson därför olika sätt att påverka kritiska felsteg i processen. Den innovativa forskning som Magnus Rudolfsson redovisar är ett viktigt bidrag till förverkligandet av en biobaserad ekonomi och främjandet av en ökad användning av förnybara biobränslen.

Teknologie doktor Magnus Rudolfssons doktorsavhandling 'Characterization and Densification of Carbonized Lignocellulosic Biomass' .

Läs mer!