SLU-nyhet

Karin Holmgren föreslagen som vikarierande rektor

Publicerad: 01 oktober 2018

SLU:s styrelse har beslutat att föreslå regeringen att anställa professor Karin Holmgren som vikarierande rektor för SLU från och med den 1 januari 2019 tills vidare, dock längst till dess att en ny rektor tillträder sin anställning. Karin Holmgren är för närvarande prorektor, det vill säga rektors ställföreträdande.

Bakgrunden är att nuvarande rektor, Peter Högberg, slutar sin anställning som rektor den 31 december och innan en ny rektor är på plats krävs en vikarie.

Styrelsen avser också att, under förutsättning att regeringen beslutar att anställa Karin Holmgren som rektor, att Erik Fahlbeck utses till vikarierande prorektor. Erik Fahlbeck är för närvarande vicerektor med ansvar för samverkan.


Kontaktinformation