SLU-nyhet

Hur mycket snytbaggegnag tål en skogsplanta?

Publicerad: 07 november 2018

Traditionellt har bara de växtegenskaper som sätter stopp för växtätare (resistens) använts för att förstärka växtskydd på ett naturligt sätt, medan de egenskaper som ökar växternas förmåga att hantera eller överleva skada (tolerans) för det mesta ignorerats. Adriana Puentes har fått forskningsbidrag från Vetenskapsrådet för att undersöka hur resistens och tolerans kan kombineras. Målet är nya lösningar som kan minska angrepp av snytbaggar på skogsplantor.

Grundläggande ekologisk forskning har visat att växterna använder både resistens och tolerans för ett effektivt växtförsvar. Adriana Puentes ska nu använda den kunskapen inom växtskydd mot snytbaggar. Denna insekt äter barken på nyplanterade barrträdsplantor och orsakar stora problem för skogsbruket.

Projektet ska undersöka:

  • Hur mycket snytbaggegnag skogsplantorna tål utan att dö.
  • Om det finns genetisk variation i tolerans och vilka som är mest toleranta
  • Om man kan man förbättra nyplanterade skogsplantors chanser att överleva genom att främja båda tolerans och samtidigt aktivera resistensen med hjälp av växthormonet Metyljasmonat (MeJA).
  • Om resultaten varierar beroende på vilket miljö man undersöker det i.

Adriana Puentes ska undersöka detta både i fältexperiment och i laboratorium, och hon ska göra detta i samarbete med Skogforsk.

Att utnyttja växternas naturliga försvarsförmåga kan bidra till att behovet av skadliga kemiska bekämpningsmedel minskar. Dessutom ska projektet identifiera genetisk variation i växternas försvarsmekanismer som är avgörande för skogens kapacitet att anpassa sig till framtida miljöförhållanden

Projektets titel: Användning av grundläggande kunskap om växternas försvarsmekanismer inom växtskydd: sammanföra tolerans och resistens för att öka skogsplantors överlevnad mot snytbaggegnag

Bidrag från Vetenskapsrådet: 3,2 mkr