SLU-nyhet

Ökande temperaturer i Östersjön får abborren att växa snabbare

Publicerad: 14 mars 2018

Med de senaste årtiondenas temperaturhöjning i Östersjön så har kroppstillväxten ökat hos abborrar i såväl norra och centrala som i södra Östersjön. Preliminära analyser tyder dessutom på att den temperaturberoende tillväxtökningen kan vara större i norr än i de centrala och södra delarna av Östersjön. Detta visar ett nytt examensarbete utfört på institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet.

- En ökad förståelse kring hur den ökade temperaturen påverkar tillväxten och i förlängningen kroppsstorleken hos abborre är viktig då storleken till stor del avgör abborrens ekologiska funktion i ekosystemet. Därför kan förändringar i tillväxt på grund av uppvärmning få långtgående konsekvenser för ekosystemet. Nästa steg bör därför vara att undersöka huruvida storlekssammansättningen hos abborrpopulationer har förändrats över tid, säger Mattias Grunander, författare till examensarbetet och MSc-student vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua).

Länk till examensuppsatsen: Effects of global warming on Eurasian perch (Perca fluviatilis) in the Baltic Sea : does the growth response to increased temperatures differ along a latitudinal gradient


Kontaktinformation

Anna Gårdmark, professor
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
anna.gardmark@slu.se, 010-478 41 25

Max Lindmark, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
max.lindmark@slu.se, o10-478 41 73

Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se