SLU-nyhet

”Dags att nyansera skogsdebatten”. Debattartikel om behovet av ett nytt ledarskap för skogen

Publicerad: 17 april 2018

Vi behöver en dialog om skogsbruket som är präglad av nyanser, öppenhet och långsiktiga perspektiv. Det skriver ett antal aktörer i en debattartikel den 16 april i svenska dagbladet, däribland Centrum för biologisk mångfald.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver CBM, tillsammans med forskare, författare, journalister och skogsägare, om behovet av att nyansera debatten om skogen, som den senaste tiden gått allt mer åt att motverka möjligt samförstånd:

Skogsbruket befinner sig i en tydlig brytningstid, men dagens polariserade debatt har bara förlorare. Skogen är en viktig resurs, både för samhälle och arter. Vi inblandade behöver lyssna och samtala, för landets och de oföddas bästa.

-          Skogsbruket är en av de stora frågor där det är av största vikt att vi kommer framåt i diskussion och implementering. Skogen är ju grunden för så många av de viktigaste värdena och nyttorna i samhället, säger Tuija Hilding-Rydevik, föreståndare vid Centrum för biologisk mångfald, och en av de som undertecknat artikeln.

I debattartikeln framhålls att de som undertecknat den inte är överens om hur skogen ska skötas. Det finns inga färdiga, enkla svar. Men de alla menar att det behövs ett nytt ledarskap för skogen, och en dialog präglad av nyanser, öppenhet och långsiktiga perspektiv.

Artikeln är undertecknad av bland andra Tuija Hilding-Rydevik, föreståndare för CBM, Ola Engelmark, författare och skogsföretagare, Göran Greider, journalist och författare, och Jan-Olov Westerberg, Councillor IUCN, Internationella naturvårdsunionen.

Läs artikeln på SvD:

”Bara förlorare i dagens debatt om skogen”

https://www.svd.se/bara-forlorare-i-dagens-debatt-om-skogen


Kontaktinformation
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se