SLU-nyhet

Nytt nummer av Biodiverse: Under markytan

Publicerad: 18 april 2018

Nummer 1/2018 handlar om något som vi dagligen har kontakt med, men vet vi så mycket om vad för varelser som lever där? Jorden under våra fötter är ett myller av livsformer, i intrikat samspel med varandra och med sin omgivning.

Vad spelar marksvamparna för roll för trädens närings- och vattenupptag? Vad betyder jordens förmåga att klumpa ihop sig för dess små innevånare? Hur många människor skulle en kvadratkilometer mark föda? Vad vet vi om markdjurens funktion och status? Dessa och många fler frågor ställs och besvaras i detta nummer av Biodverse.

Ur inledningen:
"Har du någon gång suttit med en näve jord i handen och närstuderat den? Undrat vad den består av, hur den kommit till, och vilka varelser som bor där?

Jorden är så alldaglig, så vanlig, och ändå vet vi ganska lite om den. Det är nästan som ett eget universum, och det är sprängfyllt av liv. Under markytan finns bakterier, svampar, djur och växter i intrikata ekosystemvävar. Och denna mångfald är i mångt och mycket en förutsättning för livet ovanför ytan. Men också livet under markytan hotas och förstörs på många sätt."

Några citat ur tidningen:

”En förlorad mångfald i marken kan aldrig återställas, åtminstone i sin helhet, och det är viktigt att skydda den för att inte riskera att markens ekosystemtjänster försvagas.” (Maria Viketoft och Atrid Taylor i ”Miljöövervakning av markdjur i åkermark”.)

”Vi vet idag att jordar är de miljöer som hyser den största biologiska mångfalden på vår planet.”  (Håkan Wallander i ”En hyllning till jordaggregatet”)

”Idag kan en skånsk kvadratkilometer föda ca 600 personer. Det är en siffra som både måste och kan ökas, med ändrade vanor och system” (Urban Emanuelsson i ”hur många kan marken föda?”)

Läs hela numret på www.biodiverse.se

Prenumerera gratis genom att skick ett mejl med din postadress till biodiverse@slu.se

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se