SLU-nyhet

Kraftfull satsning på hållbart lantbruk i Västra Götaland

Publicerad: 17 april 2018

Västra Götalandsregionen (VGR) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Skara fortsätter sitt nära samarbete och gör nu en gemensam satsning på tre strategiskt viktiga områden för ett hållbart lantbruk.

Den nya satsningen omfattar totalt 50 miljoner kronor och finansieras gemensamt av SLU och VGR.

– Detta är viktigt för den kunskapsintensiva utvecklingen inom lantbruket. Tillsammans stärker vi Västra Götaland som föregångare inom forskning och demonstration av hållbar livsmedelsförsörjning. Vi är glada över att fortsätta samarbetet med SLU och jag ser starka kopplingar till vårt arbete för ökad självförsörjningsgrad och fossiloberoende region 2030, säger Birgitta Losman, regionutvecklingsnämndens ordförande, VGR.

De tre strategiska projekten som leds av SLU i Skara är: Konkurrenskraft och klimatanpassning i nöt- och lammköttsproduktion, Kompetensförsörjning och företagsutveckling i lantbruket, och Innovationskraft och miljönytta i precisionsodling.

Regionutvecklingsnämnden i VGR avsätter drygt 15 miljoner kronor till en första etapp.

– Ett regionalt samarbete i en stark lantbruksregion som Västra Götaland är viktigt för SLU och för framtidens gemensamma utmaningar. Forskningen i Skara fyller en viktig funktion för kunskapskedjan i lantbruket såväl regionalt som nationellt, säger Erik Fahlbeck, vicerektor SLU.

Lantbruket står inför flera tuffa utmaningar, bland annat matens klimat- och miljöpåverkan och förutsättningarna för att driva ekonomiskt hållbara lantbruksföretag. Detta kräver ny kunskap och förståelse samt att företag, myndigheter och forskare hjälps åt för att lösa dem.

Till projekten knyts lantbruksföretagare, forskare, rådgivare och andra samarbetspartners ur det gröna innovationssystemet, som tillsammans ska skapa ny kunskap och innovativa lösningar för ett hållbart lantbruk.

Denna nya satsning bygger vidare på de resultat och resurser som skapades genom Framtidsprojekten, som var en ömsesidig kraftsamling mellan VGR och SLU under åren 2014 till 2017.

Kontakt:

Birgitta Losman (MP), ordförande regionutvecklingsnämnden
Mobil 070-367 95 80

Margareta Stigson, platschef SLU Skara
Mobil 0705-35 95 80

För information:

Robin Kalmendal, regionutvecklare Västra Götalandsregionen
Mobil 076-136 54 03 


Kontaktinformation

Margareta Stigson, chef
Ortskansli SLU i Skara, sekretariatet för uppdragsutbildning
margareta.stigson@slu.se
0511-671 21, 070-535 95 80

Sidansvarig: mikael.jansson@slu.se