SLU-nyhet

Ökad risk för sorkfeber efter bränder

Publicerad: 07 augusti 2018

Sannolikheten för att skogssorkar bär sorkfebervirus fördubblas i områden som brandhärjats, visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Det är inte uteslutet att det också medför en högre risk för människor att smittas där, jämfört med i andra områden, säger Frauke Ecke, docent i landskapsekologi vid SLU.

– Det kan vara en ökad risk, men jag törs inte säga det.

Efter den stora skogsbranden i Bodträskfors utanför Boden 2006 konstaterade Frauke Ecke i ett forskningsprojekt att skogssork var den enda art av mindre däggdjur som fanns kvar på brandfältet flera år efter branden.

Och andelen som bar på sorkfebervirus var oväntat hög, upp till 80 procent i brandområdet och 45 procent i referensområdet.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=7013484