SLU-nyhet

Pilotprojekt ska kartlägga myllret på åkrarna

Publicerad: 25 september 2018

I det senaste numret av tidningen Miljötrender kan du följa ett pilotprojekt där SLU testar metoder för att utvärdera biologisk mångfald på åkrar.

För fyra år sedan tog SLU fram ett förslag om miljöövervakning av biologisk mångfald i åkermark på uppdrag av Jordbruksverket. I ett nytt pilotprojekt ska SLU testa metoderna. Det här kan vara starten på ett nytt miljöövervakningsprogram för åkermark där förändringar i tid kan registreras. 

– Det har varit lätt att få lantbrukarna att vara med i projektet, säger Hanna Friberg, forskare på institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi.

Myller viktigt för jordbrukets framtid

Myllret på åkermarken har stor betydelse för jordbrukets framtid. Många organismer är viktiga för markens bördighet, pollinering och biologisk bekämpning. Andra organismer ställer till med problem till exempel skadeinsekter, växtsjukdomar och ogräs. Vissa räknas som invasiva arter. Trots organismernas viktiga roll, så vet vi ganska lite om tillstånd och trender för biologisk mångfald i åkermark.

– Överhuvudtaget har vi större kunskap om de organismer som ställer till med skada än de som gör nytta. Traditionellt har man inte förknippat åkrar med biologisk mångfald, säger Mattias Jonsson, forskare på Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC.


Kontaktinformation

Maria Viketoft

Forskare vid Institutionen för ekologi; Enheten för markekologi
maria.viketoft@slu.se
Telefon: 018 -67 1505
CV-sida

mattias.jonsson@slu.se, 018 - 67 24 50

hanna.friberg@slu.se, 018-671876

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se