SLU-nyhet

Vad säger forskningen om olika metoder för att förebygga rovdjursangrepp?

Publicerad: 18 september 2018
Plastremsor på snöre.

Boskapsvaktande hundar och inhägnader kan vara effektiva åtgärder för att förhindra angrepp av rovdjur på tamdjur. Liksom rep med fladdrande tyg, lapptyg. Många andra metoder – både jakt och metoder som inte dödar djuret – verkar också lovande men de har inte utvärderats vetenskapligt i samma utsträckning. Det visar en internationell grupp forskare från bland annat SLU i en omfattande studie som nu publiceras i PLOS Biology.

Tjugoen författare från 10 olika länder har granskat 114 vetenskapligt publicerade artiklar som mäter effekten av åtgärder som ska minska risken för eller omfattningen av rovdjursangrepp på tamboskap. Dessa åtgärder spelar ofta en viktig roll i konflikter kring rovdjur.

Globalt sett läggs stora resurser varje år på att skydda tamdjur från rovdjursangrepp, men ofta utan vetenskapliga belägg, evidens, för att metoderna faktiskt fungerar. Enligt forskarna borde evidens för att en åtgärd verkligen är effektiv vara ett krav vid större ekonomiska satsningar, i strategier och genomförande. Precis som vi rigoröst testar mediciner vid upprepade tillfällen för att fastställa deras effekt vid behandling av sjuka människor. Om evidens saknas borde åtgärden genomföras så att det är möjligt att utvärdera effekten vetenskapligt

- Att mäta effekten av de åtgärder som används för att förebygga rovdjursangrepp är nödvändigt för att vi ska kunna använda dem på ett effektivt sätt. Eftersom de vetenskapliga utvärderingarna fortfarande är så få vill vi uppmuntra till samarbeten mellan djurägare, rovdjursförvaltare och forskare för att tillämpa åtgärderna på ett sätt som tillåter vetenskaplig utvärdering. På så sätt kan vi gå mot en evidensbaserad förvaltning som sparar tid, pengar och både tamdjur och rovdjur, säger Ann Eklund på institutionen för ekologi, SLU, en av de fyra huvudförfattarna*.

Forskarna konstaterar att boskapsvaktande hundar, inhägnader och lapptyg är vetenskapligt väl underbyggda åtgärder. Om dessa metoder är lämpliga kan förvaltningen använda och föreslå dem som pålitliga metoder för att skydda boskap från rovdjursangrepp. Många andra åtgärder, som jakt och flytt av rovdjur, ljud- och ljusskrämmor, kan mycket väl fungera men de behöver testas ytterligare för att det ska vara möjligt att fastställa vilken effekt de har.

Annars finns risk för att myndigheter och tamdjursägare spenderar stora pengar och mycket tid på så kallade lösningar, som kanske inte löser problemet, menar forskarna.

*Studien har fyra huvudförfattare som bidragit i samma utsträckning:
Lily van Eeden, The University of Sydney, Ann Eklund, Sveriges Lantbruksuniversitet, Jennie Miller, Defenders of Wildlif och Adrian Treves, University of Wisconsin, Madison. 

Kontakt  

Ann Eklund, ann.eklund@slu.se, 0581 – 69 73 40 (på resande fot onsdag, torsdag, mejla så ringer hon upp)

Bilder

Bild på Ann Eklund (får användas i samband med detta pressmeddelande, Foto: Anna Lundmark/SLU)

Bilder på stängsel, lapptyg med mera hos Viltskadecenter (får användas om du refererar till Viltskadecenter och anger fotograf)

Mer information

Vetenskaplig artikel: Carnivore conservation needs evidence-based livestock protection, PLOS Biology 10.1371/journal.pbio.2005577

Film där huvudförfattarna berättar om studien

Pressmeddelande på engelska: Study reveals best available science for predator-livestock coexistence


Kontaktinformation