SLU-nyhet

Små områdesstängningar gynnar inte torsken i Östersjön

Publicerad: 09 januari 2019
Gadus_morhua-Cod-Atlanterhavsparken-Norway_Photo_Hans-Petter Fjeld_CC-BY-SA.JPG

Traditionell fiskförvaltning använder sig ofta av stängda områden eller säsongsstängningar under fiskens lekperiod för att förbättra fiskbeståndens status. En nyligen publicerad studie visar dock att alltför små områdesstängningar i värsta fall kan få motsatt effekt. Större säsongsstängningar under till exempel lektiden är en bättre lösning.

Studien bygger på en sammanställning av den information som finns om den genomförda leksäsongsstängningen för den östra torsken i Östersjön. Detta är relativt datarikt exempel som visar hur en säsongsstängning kan påverka beståndsstatus via olika mekanismer.

- Problemet är att utformningen av dessa stängningar sällan är optimal utan en politisk kompromiss. Vår slutsats är att relativt små områdesstängningar ställer högre krav på biologisk kunskap. Är kunskapen för dålig kan en stängning till och med få oavsiktliga negativa effekter på grund av att fisket flyttar till områden med mer fisk, säger Joakim Hjelm, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU (SLU Aqua) och medförfattare till studien.

Säsongstängningar som täcker större delen av beståndets utbredningsområde under t.ex lektiden, är mer robusta och kräver mindre biologisk kunskap.

- Traditionell datainsamling på fisk ger tyvärr inte tillräckligt bra kunskap för att utforma dessa stängningar eller för att kunna utvärdera deras effekter. För sundare beslutsunderlag behövs mer högupplöst data, säger Joakim Hjelm.

Vetenskaplig artikel:
"Designing spawning closures can be complicated: Experience from cod in the Baltic Sea", Ocean & Coastal Management 


Kontaktinformation

Joakim Hjelm, avdelningschef, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
joakim.hjelm@slu.se, 010-478 40 64, 070-369 30 04

Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se