SLU-nyhet

Ny vilthanteringsanläggning på Grimsö forskningsstation

Publicerad: 14 oktober 2019
Man med keps klipper av ett band.

Nu har den nya vilthanteringsanläggningen på Grimsö invigts. Den är viktig för forskning, miljöövervakning och utbildning. Och dessutom gör den att SLU kan hushålla med naturresurserna. En modern anläggning är ett krav för att viltköttet ska kunna säljas.

Grimsö forskningsstation ligger invid ett 13 000 hektar stort forskningsområde med framförallt skog, både skyddad och brukad, men också hagmarker, våtmarker och sjöar. Det är ett av SLU:s fältlaboratorium.

SLU har jakträtten på området och djuren som fälls måste tas om hand. Den gamla anläggningen uppfyllde inte dagens krav på hygien med mera. Men nu har Grimsö forskningsstation en modern vilthanteringsanläggning där forskarna både kan ta prover och hantera kött.  
I anläggningen finns också möjlighet att hantera och provta djur som har dött av andra orsaker och ska användas i verksamheten. Det kan till exempel handla om trafikdödade djur.

Många forskningsprojekt gynnas

Idag pågår flera forskningsprojekt inom Grimsö forskningsområde som är beroende av jakträtten, framförallt genom att man fångar och märker vilda djur (vilket juridiskt sätt definieras som jakt). Det handlar om ekologisk forskning på bland annat rådjur, älgar, varg, vildsvin och räv. Mer än 20 procent av de artiklar som forskarna på Grimsö forskningsstation publicerar är beroende av jakträtten.

Nödvändigt för miljöövervakning

Inom SITES (Nationell infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning) ingår bland annat att väga och mäta, samt att ta vävnadsprover (till exempel lever, njure, muskel) på olika djur. Det handlar om allt från skjutna älgar till fångade sorkar. Vissa prover sparas i en nationell biobank för analyser av miljögifter. Naturhistoriska riksmuseet är mottagare av proverna och ansvarar för biobanken Även den övriga provtagningen på vilt i den nya anläggningen (mått, vikter, vävnad för DNA-analys etc) ingår till största delen bland SITES långtidsdata.

Används inom utbildningen

Döda djur används också i undervisningen (både inom grundutbildningen och inom fort och vidareutbildning) för obduktioner. Det handlar framförallt om att fastställa dödsorsaken hos tamdjur som kan vara dödade av stora rovdjur som varg, björn, kungsörn och lodjur. För att göra obduktioner behövs bra lokaler och det finns nu i den nya anläggningen.

Ta vara på naturresurserna

Den nya vilthanteringsanläggningen ger också SLU möjlighet att hushålla med naturresurserna. En konsekvens av jakträtten inom Grimsö forskningsområde är ett krav på att hantera viltstammarna. Vissa av dessa skjutna djur (t.ex. älg, vildsvin och rådjur) ger kött av god kvalitet. Nu kan överskottet säljas.

Invigningen

Vilthanteringsanläggningen invigdes fredagen 11 oktober med rundvandring och smörgåstårta. Det är en gammal ladugård som har byggts om så projektet har varit speciellt på många sätt. Även förbättrade lagringsutrymmen ingår.

Läs reportaget i tidningen "24 i Bergslagen" 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation