SLU-nyhet

Skolelever hjälpte forskare att avslöja hur insektslivet på ekar påverkas av varmare höstar

Publicerad: 02 oktober 2019

Både klimatet och den tidpunkt då träd får höstlövsfärger kan påverka hur många, och vilka växtätande insekter man kan hitta på trädet. Detta har forskare från SLU kommit fram till – i samarbete med elever från 58 olika skolor. Denna upptäckt ger en inblick i hur samspelet mellan växter och insekter kan förändras med ett varmare klimat.

– Tidigare forskning har visat att trädets vårfenologi, alltså när knopparna spricker på våren, kan ha stor betydelse för vilka insekter som äter av trädet. Men det är nästan ingen som har undersökt hur tidpunkten för höstlövsfärgning påverkar vilka insekter som äter av trädet. Nu visar vi att den har stor betydelse, säger Adam Ekholm, doktorand vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

För att undersöka hur trädets höstfenologi påverkar växtätande insekter bestämde sig forskare från SLU och Stockholms universitet att be skolklasser om hjälp. Tanken var att varje skolklass som deltog i projektet skulle följa en eller flera ekar under hösten. De skulle fotografera eken för att kunna följa när den fick höstlövsfärger. Samtidigt skulle de samla in insekter från trädet. Av de tillfrågade skolorna i södra och mellersta Sverige valde hela 58 att delta i projektet.

Nu kunde forskarna se att ekar som växte på varmare platser behöll sina gröna löv längre in på hösten än andra ekar. Dessa ekar hade också en högre artrikedom och täthet av växtätande insekter. Ganska spännande var också ett en grupp små fjärilslarver som är aktiva långt in på hösten var mer frekvent förekommande på de träd som höll sig gröna under en längre tid.

– De höjda temperaturerna och den förlängda växtsäsongen i ett varmare klimat kan leda till att både flera arter och flera individer av varje art äter av ekarna, säger Adam Ekholm.

Framtiden får utvisa vad det innebär för ekarna.

Forskarna är väldigt tacksamma över den hjälp de fått av skolorna.

– Det var en fantastisk mängd data som eleverna samlade in. Själva hade vi aldrig kunnat göra regelbundna besök till så många träd på så många platser. Det är just att så många hjälps åt som är vår styrka, säger Tomas Roslin som är professor i insektsekologi vid SLU.

– I projektet valde vi att inrikta oss mot ekar, eftersom de är alldeles speciellt populära bland insekterna. Sammanlagt har mer än 280 insektsarter påträffats på ekar runtom i Europa. Och Våra skolelever hittade 33 olika arter. Inte illa, säger Adam Ekholm.

En av de lärare som deltog i projektet tillsammans med sin klass var Lena Nyberg på Lindöskolan i Kalmar. Hon tycker att det var en fantastisk möjlighet för eleverna att få en inblick i hur forskning går till.

– Mina elever tyckte att det var spännande att deras arbete kunde bidra till att sprida kunskap om hur klimatförändringarna påverkar växt-och djurvärlden. De var fascinerade av att upptäcka alla larver som levde på och av ekens löv. En helt ny upptäckt för de flesta. Det tog mycket tid, men det var värt varenda minut. De elever som fick vara med om detta, har fått en unik erfarenhet, säger hon.

Mer information

Vetenskaplig artikel
Ekholm, A. Tack, A. J., Bolmgren, K. & Roslin, T. 2019. The forgotten season: the impact of autumn phenology on a specialist insect herbivore community on oak. Ecol Entomol, 44: 425-435. DOI: 10.1111/een.12719

Kontaktperson
Adam Ekholm, doktorand
Institutionen för ekologi
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
018-67 19 30, 0730-66 29 55, adam.ekholm@slu.se

För skolor

Vill du också upptäcka ekar med dina skolelever. Forskare från SLU och Stockholms universitet har tillsammans med en naturpedagog tagit fram en film och ett häfte med övningar.

www.slu.se/eken

Pressbilder

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om detta pressmeddelande. Fotograf ska anges.)

Gallstekeln Cynips quercusfolii skapar vackra och stora galläpplen på ekarnas höstblad. De mindre ringformiga gallerna orsakas av gallstekeln Neuroterus numismalis. Foto: Riikka Kaartinen

Den tidpunkt då löven får höstfärger kan påverka vilka insekter som äter av dem. Foto: Adam Ekholm

Adam Ekholm. Foto: Emelie Lust Björken