SLU-nyhet

Errata Skogsdata 2019

Publicerad: 10 oktober 2019

Tabell 3.9 har reviderats i såväl pdf-versionen av Skogsdata 2019 som i PX-web tabellerna i Statistikdatabasen

I tabell 3.9 i Skogsdata 2019, samt i tidigare årgångar, har tabell 3.9 varit behäftad med ett fel. Detta har medfört att arealen självföryngrad plantskog (huggningsklass B1) överskattats och arealen skogsodlad plantskog har underskattats. Felet är nu korrigerat i pdf-versionen av Skogsdata 2019 samt i PX-web tabellerna i statistikdatabasen.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Jonas Fridman, Forskningsledare
Institutionen för skoglig resurshushållning, Avdelningen för skoglig statistikproduktion
jonas.fridman@slu.se, +46907868473, +46706784052

Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se