SLU-nyhet

Digitalisering för djurens och lantbrukets bästa

Publicerad: 27 februari 2019

Djur på bete och i stall blir allt mer uppkopplade på olika sätt och digitaliseringen inom djurproduktionen har tagit rejäl fart. Med hjälp av ny teknik kan bland annat djurens position, hälsostatus och dräktighet följas. Detta är bara början av ett expansivt område.

På SLU campus i Skara vill ett antal aktörer bidra till att föra dialogen framåt mellan lantbrukare, rådgivare, lantbruksforskare, teknikföretag och andra aktörer inom gröna näringar med kompetens inom djurproduktion och digitalisering.

Det digitala djuret

Under våren arrangeras en seminarieserie kallat ”Det digitala djuret” i tre delar på olika platser i Västra Götaland.

Anna Hessle är docent inom nötköttsproduktion:

– Att digitaliseringen nu kommer på bred front även inom animalieproduktionen kan innebära en mängd fördelar för det framtida lantbruket, men det finns också risk för bakslag och att en del etiska överväganden behöver göras. Med nya strategier kommer nya frågor att ta ställning till. Digitaliseringen kommer att ge ökade möjligheter att upptäcka djur som är sjuka för att tidigt kunna sätta in åtgärder, underlätta för spårbarhet och att konsumenten ska kunna ges bättre information om djurets ursprung och köttets kvalité. Utvecklingen bidrar även till ökad välfärd och säkerhet för både djur och människor. Som forskare ser vi behovet av dialog och samverkan mellan näring och forskning och vill självklart vara med och påverka denna spännande utveckling tillsammans med Agroväst och andra aktörer.

– Samarbetet inom ”Det digitala djuret” är ett bra exempel på hur vi genom den oberoende mötesplatsen Gröna möten kan samverka kring innovation och kunskapsspridning inom de gröna näringarna. Vi knyter också samman lantbruks- och rådgivningsforskning vid SLU med annan forskning och teknikutveckling för att nå ut brett, säger Mats Emilson, vd på Agroväst.

Tid och plats

Det första seminariet arrangeras den 27 mars, 09.30-16.00 på Gothia Science Park i Skövde.

Övriga seminariedagar planeras till 8 maj och 25 september, exakt tid och plats meddelas senare.

Om ”Det digitala djuret”

”Det digitala djuret” handlar om teknikutveckling och att föra ut kunskap från flera forsknings- och innovationsprojekt inom djurhållning, köttkvalitet, hälsa och djurvälfärd. Samverkande huvudaktörer på SLU campus i Skara är SLU, SLU Holding och Agroväst, som var och en driver projekt. Seminarieserien finansieras i olika omfattning av dessa projekt, se programmet för respektive dag.

Välkommen till seminariedagarna! Program och anmälan via Gröna möten: http://gronamoten.se/kalender/det-digitala-djuret/

Fakta:

Presskontakt:

Christina Lundström, Agr Lic, SLU
0707-743088, christina.lundstrom@slu.se

Mats Wiktorsson, SLU Holding
0722-096603, mats.wiktorsson@slu.se


Kontaktinformation