SLU-nyhet

Hippologerna på Tenhult står för trygghet och kvalitet

Publicerad: 09 april 2019

I en gympasal på Tenhults naturbruksgymnasium sitter jag och lyssnar på vad elever gör efter studenten på ”Efter Tenhult dagen”. Att det finns många vägar att gå råder inget tvivel om! Unga människor i arbetslivet inspirerar de elever som snart tar studenten och ska pröva sina egna vingar. En av dem är hippologen Erika Nilsson. Engagerat berättar hon om sina år som hippologstudent på Flyinge och Strömsholm och hur hon idag ”lever sin dröm och älskar sitt jobb som ridlärare”. I publiken sitter inte bara skolans gymnasieelever utan även lärare och rektor. Och de är hippologer! Ja, inte alla förstås men på Tenhults naturbruksgymnasium har rektor, hippolog Anna Rosén, lyckats skapa ett härligt häst-lärarlag som till stor del består av hippologer både från rid- och travsidan.

I solskenet blir jag visad runt på i skolans stallar och ridhus. Just nu pågår bygge – eller snarare rivning – av de gamla stallarna. Inte undra på att personalen framhäver hur viktigt det är att man tänker likadant, något som de alla upplever som en styrka ”att jobba med andra hippologer skapar en trygghet i hur man tänker kring saker”. Kanske gör det att en rivning och ett nybygge då går lite lättare att genomföra?

Vi går igenom ridhusbyggnaden som har många pedagogiska målningar på väggarna, man riktigt känner hur engagemanget finns i varje liten vrå – inte bara i stallet utan det finns även i lektionssalarna. Sedan sätter vi oss för en pratstund.

Eva Ingesson gick hippologprogrammet den allra första årskullen 1994-1996 och har idag mycket praktisk undervisning vad gäller häst och stall inklusive tömkörning och longering. Även om det är några år sedan Eva gick programmet så pratar hon med inlevelse om det gigantiska terränghindren som fanns på Snogeholm (där viss del av utbildningen då ägde rum), och hur fantastiskt det var att få med sig alla bitarna som fanns i utbildningen. Det gav en trygghet inför kommande arbetsliv, något som Eva bär med sig än idag. Kollegorna Anna Rosén (rektor), Anne Eriksson och Jannike Almsgård instämmer. De har alla gått hippologprogrammet fast olika årskullar. Anna Rosén gick hippologen 1997-1999, Anne Eriksson 1996-1998 och Jannike Almsgård (trav) gick 2009-2012.

När jag frågar om fler minnen från sin tid på hippologprogrammet pratar Jannike med drömsk blick om försök hon gjorde i Frankrike som lade grunden till examensarbetet. Att utfodra hästar och se hur de fungerade i träning var spännande. ”Och att få köra lopp på Vincennes! Det var nästan overkligt!” Anna och Anne red den största kadriljen någonsin på Flyingedagarna, det var en häftig känsla när allt flöt på  med så många ekipage i ridhuset: från kaos första träningen till fin uppvisning när det gällde.

Jannike arbetar givetvis med skolans travhästar och travutbildning, något som alla elever får på Tenhult – de får både rida och köra travhäst. Hon tycker det är väldigt roligt att arbeta med andra hippologer, även om de inte gått travinriktningen så upplever hon att de ändå har gått samma utbildning. ”Man tänker lika i det mesta.” Anne håller med och poängterar att det verkligen är en styrka att ha hippologer i arbetslaget ”tänket” kring helheten: ridning, hästar och säkerheten är densamma. Anne arbetar som hopplärare och är hästansvarig, hon minns sina år på utbildningen som fantastiska. En miljö där man fick lära av de allra bästa som t.ex. KG Svensson, Janne Jönsson och Peter Eriksson.

 

”Vi tänker mycket kring hur det ska fungera, hålla i längden, elevernas säkerhet, varierat arbete för hästarna, det kan se olika ut från dag till dag så man måste ta initiativ och lösa situationerna!säger Anne och samtidigt bister alla ut i skratt och
tittar ut på de provisoriska boxarna i ridhuset.
(på fotot gamla stallet) 

 

 
Idag har Tenhults naturbruksgymnasium 15 ridhästar och 5 travhästar. De jobbar ständigt på att hålla en  hög kvalitet i hästmaterialet och visar med stolthet upp sina läromästare. På skolan går 75 hästelever och alla kommer in med olika kunskap vilket ställer krav på både hästar och personal. Det är viktigt att kunna läsa av och hitta eleven på den plats den befinner sig kunskapsmässigt. Att då ha en bredd i sitt kunnande som lärare gör att man kan känna sig trygg. På Tenhult märker lärarna att många blir intresserade av trav fast de inte har någon erfarenhet alls innan.

Jannike: ”Eleverna har oftast ingen erfarenhet av trav. Vi får ta det från början och sedan bygga vidare." Eva fyller i: ”Man upptäcker att många får upp ögonen från trav och vill mer! Jättekul för dem.”

Anna som är rektor pratar stolt om vilken otrolig kompetens det finns på Tenhult. De har många sökande till sina utbildningar och det tror hon beror på kvaliteten både pedagogiskt och hästmässigt. Att Jannike kom in som travhippolog var en del i det pågående kvalitetsarbetet. Anne fyller i:

”Vi har samma syn eftersom vi har samma grund och kompletterar varandra bra.
Vi vet att vi jobbar vetenskapligt förankrat. Att veta att alla tänker så ger en trygghet.
 Det är givetvis en enorm fördel att ha en rektor som är hippolog!
Hon förstår oss lärare och litar på vår kunskap.”

Sedan pratar vi om framtiden, både på Tenhult och för unga idag. Alla är överens om att hippologprogrammet är en väldigt bra grund för den som vill arbeta i hästbranschen. Varje år är det alltid några från Tenhult som söker till hippologen som till exempel Erika  som var och berättade om sin väg efter tiden på Tenhult idag.

Lärarna är dock överens om att det är en bra idé att jobba med hästar innan man söker. Då vet man att man verkligen vill jobba i branschen och är mer motiverad i utbildningen. Kompetensen som hippologer har behövs i hästbranschen. En stor fördel med att vara hippolog är att man kan byta bana men vara kvar i branschen, det är hippologens stora styrka.

Anna: ”Det ger en identitet att vara hippolog, jag är stolt över att jag är hippolog!”

Framtiden för Tenhults naturbruksgymnasium ser ljus ut. De nya stallarna som ska byggas kommer vara moderna, med pedagogiskt fokus. Man kommer fortsätta jobba med den höga kvaliteten som finns hos hästarna och personalen. Anna poängterar att utbildningen de har är en väldigt allmänbildande hästutbildning så att man efter gymnasiet är redo för det man vill, plugga eller jobba. Allt det här menar hon går att åstadkomma med de duktiga lärare som finns på Tenhult, man har en bra stämning i hästarbetslaget och alla är fina förebilder för eleverna. 

 


 

Eva tömkör 
skolhästen Agathon född 2000, e Aram 866-Warrigall 560 Uppf och ägare Tenhults naturbruksgymnasium.  Anne hoppar skolhästen Stella Up T född 2011, e Starkko-Levantos II uppf  Victoria Almgren ägare Tenhults naturbruksgymnasium. Jannike kör skolhästen Jetcane Harvester född 2008, e Makhtoub Jet uppf Gin Disanto-Svensson och T Karlsson, ägare Tenhults naturbruksgymnasium. (Foton: Fredrika Sjölander och Theresia Sanddahl) 

----

Jag ler inombords och tänker att det märks tydligt att hippologerna på Tenhult finner en trygghet i varandras kunskap, de litar på varandra och har nytta och glädje av varandra. Jag märker också att det finns en enorm styrka i att de kan sina specialiteter och får fokusera på det som de är extra duktiga på men behövs de i någon annan del av hästutbildningen så är de inte rädda att rycka in! Jag reflekterar över min dag på Tenhults naturbruksgymnasium – ”efter Tenhult” – en dag för eleverna att se vad som kan komma efter gymnasiet. Det slår mig då, att många goda exempel faktiskt finns där mitt framför ögonen på gymnasieeleverna varje dag. Lärare och rektor som genom sin utbildning på hippologprogrammet hittat ett jobb de älskar och har kollegor de uppskattar. Vilken dröm! Hippologerna på Tenhult verkar trivas och jag ser redan fram emot att komma tillbaks.

 (Text och foton: Tessan Waerner)

Fakta:

SÖK HIPPOLOGPROGRAMMET senast 15 april på www.antagning.se