SLU-nyhet

Fira den biologiska mångfalden!

Publicerad: 16 maj 2019

En av vår tids viktigaste frågor är att minska utarmandet av den biologiska mångfalden. I samband med FN:s internationella dag för biologisk mångfald – 22 maj – vill SLU bidra till att uppmärksamma artrikedomens betydelse och hur arterna mår. Här tipsar vi om aktuell kunskap och verktyg om biologisk mångfald. Du hittar också aktiviteter i anslutning till firandet.

Den sexfläckig bastardsvärmaren lever på öppna blomrika ängs- och hagmarker, vägrenar och skogskanter. Larven lever främst på käringtand och undantagsvis på andra ärtväxter. Fakta: Artfakta.se. Foto: Jörgen Wissman, SLU.
Den rödfläckiga rygghorningen Eubranchus linensis är en ny art för Sverige. Nakensnäckan samlades in på 19 meters djup vid Väderöarna i april 2017. Exemplaret är cirka 10 mm långt. Faktakälla: Nyhetsflödet Dagens natur, Artdatabanken. Foto: Klas Malmberg.
Gullvivefjärilen, Hamearis lucina, är knuten till gullvivan och trivs i varma lövskogsmiljöer med hassel och ädla lövträd på näringsrikare mark. Fjärilarna flyger normalt från slutet av maj till mitten av juni. Gulvivefjärilen är sårbar enligt svenska rödlistan. Faktakälla: Artfakta.se. Foto: Jörgen Wissman, SLU.
I nya Artfakta från SLU finns verktyg för artbestämning, artrapportering och naturvård samlade i en och samma webbtjänst, med gemensam inloggning. Bildkollage: Artdatabanken.
Välkommen till en utställning utöver det vanliga! Livets träd - trädets liv är en kunskaps- och inspirationsutställning i gränstrakten mellan konst och natur, med träden i centrum. Kan besökas på Hälsingegård Ol-Anders utanför Alfta, 22 maj-30 augusti 2019. Läs mer på www.slu.se/bm19. Foto: Håkan Tunón, SLU.

Lär dig mer om biologisk mångfald

Testa nya Artfakta – naturen på ett och samma ställe

I nya Artfakta från SLU finns verktyg för naturvård, artbestämning och artrapportering i en och samma webbtjänst.

Har du sett en främmande art? Då kan du rapportera ditt fynd via artfakta.se direkt i mobilen. Smidigt.

Naturintresserad? Följ nyhetsflödet Dagens natur

I nyhetsflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

Bidra till ökad kunskap

Vill du hjälpa både forskning och naturvård? Bli medborgarforskare och rapportera in dina observationer om växter, djur och andra naturfenomen.

Så mår den biologiska mångfalden i världen – internationell analys från IPBES

”Tillståndet för den biologiska mångfalden i världen är i kris och grundläggande förändringar behövs i samhället för att vända den negativa trenden.”

SLU har genom Centrum för biologisk mångfald medverkat i arbetet med en global analys av tillståndet för den biologiska mångfalden i världen "The global assessment of biodiversity and ecosystem services".

Bakom rapporten står det mellanstatliga samarbetet IPBES (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), som består av 132 medlemsländer.

Så mår den biologiska mångfalden i Arktis sjöar och vattendrag

“Increased warming pushing Arctic freshwater ecosystems to the brink.”

SLU har genom program Fjäll/Arktis inom SLU:s miljöanalys medverkat i arbetet med en internationell analys av tillståndet för den biologiska mångfalden i Arktis sjöar och vattendrag ”State of the Arctic Freshwater Biodiversity Report”.

Bakom rapporten står experter inom “Conservation of Arctic Flora and Fauna’s Circumpolar Biodiversity Monitoring Program” som är knutet till Arktiska rådet och FN:s konvention om biologisk mångfald.

Status för arter och livsmiljöer i Sverige – rapport till EU

”Den biologiska mångfalden är hårt trängd och endast 20 procent av Sveriges naturtyper och 40 procent av arterna som är listade i direktivet mår bra.”

Artdatabanken på SLU har tagit fram det mesta av det vetenskapliga faktaunderlaget för Sveriges senaste rapportering till EU enligt Artikel 17 i Art- och habitatdirektivet, på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.


Kontaktinformation

Torbjörn Ebenhard, forskningsledare
Centrum för biologisk mångfald
torbjorn.ebenhard@slu.se, 018-672268, 0767-147587

Artur Larsson, systemansvarig Artfakta
SLU Artdatabanken
artur.larsson@slu.se, 018-672218

Lena Tranvik, chef program naturvård
ArtDatabanken, SLU
lena.tranvik@slu.se, 018-672478

Pavel Bína, koordinator för program Biologisk mångfald, koordinator faunaväkteri.
E-post: pavel.bina@slu.se,
tel. 018-67 34 06
SLU Artdatabanken

Sidansvarig: ann-katrin.hallin@slu.se