SLU-nyhet

KCF tar del av Rubizmo

Publicerad: 18 juni 2019

Nästa stora KCF-engagemang heter Rubizmo. Ett stort europeiskt landsbygdsprojekt som ska hjälpa landsbygdens företagare göra bättre affärer och lyckas bättre på marknaden.

Marknadssidan är ofta den svaga sidan i många företag på landsbygden. Produktionen är inget problem men när det kommer till försäljning är resultatet många gånger inte det önskade.
– Vi kan producera en massa bra saker på landsbygden, men kan vi inte sälja dessa är det lite problematiskt, säger Ove Karlsson, ställföreträdande verksamhetsledare på SLU Kompetenscentrumföretagsledning, KCF.

Bättre på affärer och marknad

Men med hjälp av Rubizmo ska företagarna bli bättre på både affärer och marknad. Projektet omfattar utbildningsaktiviteter som riktar sig till företagare, blivande företagare i form av studenter samt rådgivare. I ett virtuellt bibliotek samlas framgångsrika och inspirerande exempel.

Rubizmos europeiska experter kommer även att analysera framgångar och motgångar från 100-tals företag på den europeiska landsbygden. Så kallade ”hot spots” ska på så sätt identifieras och deras erfarenheter användas för att skapa fler framgångsrika företag på andra platser.

KCF har en uppgift

Ove Karlssons uppdrag är att tillsammans med Amanda Andersson på KCF skapa utbildningsmoduler i projektet. 
– Det som är extra kul är att marknadssidan utvecklas. Det är ofta den svaga sidan och här finns en enorm potential, säger Ove Karlsson.
Projektet är treårigt och finansieras via EU-satsningen Horizon 2020. Den svenska verksamheten leds av forskningsinstitutet RISE och institutionen för stad och land vid SLU, med Thomas Norrby som drivande kraft, samt institutionen för ekonomi.

Fakta:

Om Rubizmo

Målet med Rubizmo är att generera jobb och tillväxt genom att stimulera storskalig utveckling av framgångsrika, lokala och innovativa företagsmodeller inom livsmedelssektorn, den biobaserade värdekedjan och ekosystemtjänster. Kunskapen om företagsmodellerna kommer att spridas för att främja modernisering och hållbar tillväxt av landsbygdsekonomin och samtidigt skapa mervärde, sammanhållning och resiliens, samt bidra med en hållbarare användning av mänskliga resurser och naturresurser.

Genom att replikera och skala upp innovativa och framgångsrika företag ska landsbygdsföretag stimuleras.

Verktyg för landsbygdsentreprenörer kommer att utvecklas och användas som stöd vid träningstillfällen under projekttiden. Rubizmo kommer att hålla ”Train the Trainer”-kurser för att säkerställa att kunskapen från projektet kommer användas även efter att projektet avslutats.


Kontaktinformation