SLU-nyhet

”Svår situation för torsk även i Västerhavet”

Publicerad: 28 juni 2019
Sill

Internationella havsforskningsrådet, ICES, vill att fisket efter torsk i Kattegatt stoppas helt nästa år och att man minskar fisket efter torsk i Nordsjön-Skagerrack med 63 procent jämfört med 2019. Även för många andra bottenlevande bestånd föreslås minskningar av fisket men det finns också positiva undantag som rödspotta, tunga och havskräfta. För den västra sillen (Rügensillen) föreslår ICES, liksom man gjorde i fjol, ett stoppat fiske.

Forskare på SLU Aqua kommenterar ICES råd för fisket i Västerhavet 2020

- Läget för torsken i Kattegatt är kritiskt trots att man infört olika förvaltningsåtgärder inklusive fiskefria områden. Beståndets lekbiomassa är historiskt låg. Då är det nödvändigt att stoppa fångsten av torsk. Ett av problemen för torsken i Kattegatt är att den idag fångas i ett blandfiske med andra arter som tex havskräfta som har en relativt positiv beståndsutveckling. Det innebär att vi måste försöka undvika fångst av torsk vilket vi kan göra med artselektiva redskap, säger Massimiliano Cardinale, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Aqua) som också arbetar inom ICES.

Redan ifjol menade ICES att man bör undvika fångst av Rügensillen, i sydvästra Östersjön och Västerhavet, och även i år ger ICES samma rekommendation. Efter förhandlingar enades dock EU:s fiskeministrar om en TAC (kvot) på 9 001 ton för 2019.

- Förra året valde EU.s fiskeministrar att inte följa ICES vetenskapliga råd, vilket var olyckligt. Det är viktigt att råden följs om Rügensillen i Västerhavet ska kunna återhämta sig till biologiskt säkra nivåer. Ett kortsiktigt fiskestopp kommer dock inte att hjälpa fullt ut givet den låga rekrytering vi har haft den senaste åren, säger Massmiliano Cardinale.

Situationen för sill i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt, betecknas nu som hållbar och där föreslår ICES en höjning av uttaget med 38 procent.

Även om ICES föreslår en säkning av havskräftekvoten inför 2020 är dock ICES bedömning att fisket är lånsiktigt hållbart. Även för tunga och rödspotta i Västerhavet sker fisket långsiktigt hållbart, menar Massmilliano Cardinale.

Internationella havsforskningsrådet ICES är en organisation som består av mer än 4000 forskare, bland dem ett 50-tal forskare från SLU Aqua. ICES tar bland annat fram biologiska råd för ett hållbart fiske. I december kommer EU:s fiskeminsitrar att besluta om kvoterna för Västerhavet och Nordsjön

Länk till ICES råd >>


Kontaktinformation

Massimiliano Cardinale, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
massimiliano.cardinale@slu.se, 010-478 40 14