SLU-nyhet

Växter tjuvlyssnar på varandra

Publicerad: 13 juni 2019
Plantor i varsin kammare, pilar visar hur dofterna strömmar från den ena kammaren till den andra.

Växters kommunikation mellan varandra kan både ha betydelse för hur olika sortblandningar står emot skador från insekter, hur snabbt plantorna växer och hur effektiv de utnyttjar resurser. Det visar en avhandling som nyligen lagts fram av Iris Dahlin vid Institutionen för växtproduktionsekologi på SLU. Rätt sortblandningar kan därmed minska behovet av både kemiska bekämpningsmedel och växtnäring.

Växter utsöndrar ständigt flyktiga kemiska ämnen och andra växter i närheten kan snappa upp dessa signaler. De flesta tidigare studier har fokuserat på vad som händer när en växt blir angripen av skadegörare och hur detta kan göra de närliggande växterna beredda genom att förbereda sitt eget försvar innan de själva blir angripna. Iris Dahlin har i sin avhandling lyckats bevisa att växterna även kommunicerar med varandra i andra sammanhang.

- Man kan säga att växterna tjuvlyssnar på varandra, växtkommunikation är mer av en allmän händelse än att de bara reagerar när någon blir skadad, säger Iris och tillägger: växterna anpassar sig efter grannarna, det blir mindre konkurrens och de kan bli mer resurseffektiva vilket kan minska behovet av näringstillförsel.

Anpassar sig efter grannarna

I avhandlingen visar Iris att kornplantor via flyktiga ämnen får information om hur sina grannar växer och att de kunde anpassa sin egen tillväxt därefter. Plantorna förbereder sig inför kommande konkurrens och i fältförsök anpassade sig vissa sorter för att matcha sina grannar medan andra inte gjorde det.

Kunskapen om växters flyktiga signaler kan ha flera praktiska tillämpningar i framtiden. Sortblandningar kan anpassas för att bättre klara skadedjur, växa bättre och klara extremväder som torka eller stora mängder regn.

- Vi ser också att växtförädlarna kan ta hänsyn till växternas kommunikation för att ta fram sorter som "pratar" ännu bättre med varandra.

Skulle man kunna tänka sig att dessa ämnen tillsätts på konstgjord väg i framtiden också?

- Ja i teorin, men det är oerhört komplext med många ämnen som är inblandade så det bästa är nog att låta växterna sköta kommunikationen så ger vi dem de bästa förutsättningarna istället, säger Iris. Växtkommunikation genom flyktiga ämnen är ännu en dimension att ta hänsyn till i framtida utveckling av strategier för ett hållbart jordbruk.

Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se