SLU-nyhet

Märkning av blåfenad tonfisk på Västkusten

Publicerad: 17 juli 2019

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) planerar tillsammans med Sportfiskarna att under 2019 genomföra ett märkningsprojekt för att samla in data från blåfenad tonfisk. Projektet efterlyser nu intresserade sportfisketeam som kommer att delta i forskningsfisket under förutsättning att projektet erhåller samtliga tillstånd som krävs.

Forskningsprojektet ska utföras i Skagerrak från slutet av augusti till början av september. Eftersom blåfenad tonfisk fortfarande är fredad i svenska vatten söker projektet dispens för ett skonsamt fiske med sportfiskeutrustning för att kunna märka fisken med avancerade elektroniska sändare, som ska ge bättre kunskaper om bland annat tonfiskarnas rörelsemönster.

Projektet finansieras av Sveriges lantbruksuniversitet, projektet NordTun samt Sportfiskarnas miljöprojekt "Ge fan i våra vatten". Från SLU deltar forskare från institutionen för akvatiska resurser och institutionen för vilt, fisk och miljö

Ett liknande projekt genomfördes 2017 i samarbete med bland annat danska DTU Aqua, efter att det 2016 observerats stora mängder tonfisk i Västerhavet. Projektet 2017 blev en framgång och 18 blåfenade tonfiskar i vikter mellan 130 och 350 kilo kunde spöfångas, märkas och återutsättas i vattnen mellan Sverige och Danmark. Från de 18 fiskarna har bland annat tre långa spår kunnat återfås som visar att dessa tre fiskar har haft helt olika beteenden.

–Märkningarna 2017 har inneburit värdefull information om hur den blåfenade tonfisken rör sig till och från våra nordiska vatten och det är information vi nu vill komplettera, säger Andreas Sundelöf, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU.

Precis som 2017 kommer det att samlas in genetiska prover från varje fisk. Detta görs för att kunna särskilja vilket eller vilka bestånd som de besökande tonfiskarna tillhör. Utbredningsområdet för den blåfenade tonfisken sträcker sig över större delen av det tempererade norra Atlanten, Medelhavet och Mexikanska golfen. Förvaltningsmässigt gör man skillnad mellan ett västligt och ett östligt bestånd. Det västra beståndet leker i Mexikanska golfen och det östra i Medelhavet. Bestånden förvaltas i dag separat, även om det finns bevis på att blandning (mixing) sker mellan de två förvaltningsområdena. Kombinationen av genetiska prover för att utröna ursprung och märken som loggar position för att följa rörelser blir en ovärderlig kombination.

–Data från märkningen kommer att ge oss information som bidrar till en god förvaltning. För att tonfisken på allvar ska komma tillbaka till Nordsjön krävs också en långsiktigt hållbar förvaltning av sill och makrill som är tonfiskens huvudföda, säger Massimiliano Cardinale, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU.

Efter flera decenniers överfiske har man fått ner fisketrycket på blåfenad tonfisk, vilket ökar chansen att få in bra spårningsdata. Under 1900-talets första hälft bedrevs kommersiellt fiske efter blåfenad tonfisk i Sverige och även i Danmark. Flera hundra ton tonfisk landades varje år, med en topp på 2 000 ton i Sverige år 1942. Sportfiske efter tonfisk förekom framförallt i Öresund, som var en världsarena för detta fiske. De bästa åren var 1946–1952, då det årligen spöfångades 300–400 tonfiskar. 1964 spöfångades den sista blåfenade tonfisken i Öresund och arten är idag helt fredad i svenska vatten.

–Fiske med spö och krok är en skonsam fiskemetod som lämpar sig väl för den här typen av märkningsprojekt och vi är glada över att återigen kunna bidra till att förbättra kunskaperna om den blåfenade tonfisken. Förhoppningen är givetvis en återkomst av starka tonfiskbestånd i västerhavet, säger Sportfiskarnas regionchef Markus Lundgren.

Sportfisketeam sökes!

Under förutsättning att genomförandet av projektet godkänns av Havs- och vattenmyndigheten kommer det att ha en beräknad start kring 24 augusti och pågå ca två veckor. Beroende på bland annat väderförhållanden och hur många tonfiskar som märks saknas absolut sluttid för projektet.

För att få delta i forskningsfisket ställs höga krav på utrustning, båt och erfarenhet hos deltagande team, eftersom det kan röra sig om mycket stor fisk i vikter upp mot 500 kilo. Efter inskickad intresseanmälan får teamet mer information om kraven på utrustning samt ett formulär att fylla i och skicka tillbaka till projektledningen.

Deadline för intresseanmälan är 25/7 och vilka team som slutligt deltar kommer att beslutas vecka 31 av Sportfiskarna tillsammans med SLU.

Intresseanmälan skickas till markus.lundgren@sportfiskarna.se senast 25/7.

För mer information om projektet, kontakta: 

Andreas Sundelöf, forskare, Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU,
andreas.sundelof@slu.se, 010-478 40 69

Massimiliano Cardinale, forskare, Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU, 
massimiliano.cardinale@slu.se, 010-478 40 14

Markus Lundgren, regionchef Sportfiskarna
markus.lundgren@sportfiskarna.se, 08-410 80 627