SLU-nyhet

Märkning pågår på västkusten – fler blåfenade tonfiskar ska följas med satellit

Publicerad: 25 augusti 2019

Söndag 25 augusti inleder SLU och Sportfiskarna årets forskningsfiske efter blåfenad tonfisk i Skagerrak. Projektet har fått dispens från Havs- och vattenmyndigheten för att spöfånga och märka 26 tonfiskar med avancerade elektroniska sändare som förhoppningsvis kommer att avslöja mer om hur fiskarna lever och vandrar i Atlanten.

- I år har vi fått in få observationer av blåfenad tonfisk i våra vatten men vi tror att de är på plats och att vi får en bra start på projektet, säger Andreas Sundelöf, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet och ledare för märkningsprojektet.

SLU genomförde den första märkningen av blåfenad tonfisk på västkusten 2017 i samarbete med det danska forskningsinstitutet DTU Aqua, WWF och Sportfiskarna. Då fångades, provtogs och märktes totalt 18 tonfiskar med avancerade satellitsändare. Under ett års tid samlar "märket" information om hur fisken rör sig. Därefter släpper det från fisken, flyter upp till ytan och sänder över den insamlade informationen. Även 2018 märktes blåfenad tonfisk i Skagerrak, då i DTU Aquas regi.

- Vi har fått in en hel del spännande data från sändarna som tillsammans med de genetiska prover som tas bland annat visat att rörelsemönstren kan skilja sig mycket mellan olika fiskindivider. För att vi verkligen ska kunna förstå hur fiskarna vandrar, varifrån de kommer och varför de vissa år kommer till våra nordiska vatten så behöver vi data från fler individer och med fler typer av märken som kan samla information under en lång tid framöver, säger Andreas Sundelöf.

Årets svenska märkningsprojekt är ett samarbete mellan SLUs institutioner för akvatiska resurser (SLU Aqua) och vilt, fisk och miljö (VFM) samt Sportfiskarna. Liksom tidigare år kommer de tonfiskar som märks att fångas med spö, den metod som är mest skonsam och därmed passar bäst för den här typen av märkningsprojekt.

- Vi har nu samlat en flotta med erfarna sportfisketeam som blir ovärderliga i arbetet med att samla in den här typen av forskningsdata, säger Markus Lundgren, regionchef för Sportfiskarna.

Mer om årets märkningsprojekt kan du läsa här: Märkning av blåfenad tonfisk på Västkusten

Vill du följa årets forskningsfiske?
Projektet kommer att lägga ut dagliga uppdateringar på SLU Aquas Facebook-sida de dagar som fisket kan genomföras. 

Projektet kommer att pågå cirka två veckor, men exakt hur länge bestäms av väderförhållanden och hur många fiskar som märks.

Kontakt:

Andreas Sundelöf, forskare, Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU, andreas.sundelof@slu.se, 010-478 40 69

Massimiliano Cardinale, docent, Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU, massimiliano.cardinale@slu.se, 010-478 40 1

Markus Lundgren, regionchef Sportfiskarna, markus.lundgren@sportfiskarna.se, 08-410 80 627