SLU-nyhet

Jakten leder inte till fler älgar på vägarna

Publicerad: 12 september 2019

Att höstens älgjakt skulle orsaka att fler älgar korsar våra bilvägar är fel, det visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Det är älgarnas jakt efter en partner som gör att älgarna rör sig mer, säger Wiebke Neumann, forskare vid SLU:s institution för vilt, fisk och miljö.

Inför varje älgjakt dyker påståendet upp; att jakten gör att älgarna rör på sig mer och kan dyka upp på bilvägarna. Men så är inte fallet, visar forskningen. 

Det som stämmer i påståendet är att älgarnas rörelsebeteende ändras under hösten, men anledningen är inte jakt utan brunst.

För att ta reda på detta har forskare vid SLU:s institution för vilt, fisk och miljö utrustat 172 älgar med GPS-halsband. De undersökte sedan om älgarna rörde sig mer och passerade vägar oftare under älgjakten och brunstperioden jämfört med andra tider under hösten. Analysen omfattar data insamlade under tio års tid.

– Vi såg att älgkorna blir mindre aktiva under hösten och verkar inte påverkas av jakten eller brunsten. Älgtjurarna däremot rör sig mer från mitten av september till början av oktober och passerade vägar oftare under brunstperioden men inte under jaktperioden, säger Wiebke Neumann.

Under perioden då älgtjurarna rörde sig mer hade jakten i södra Sverige inte startat, och i många län i norra Sverige råder jaktuppehåll under brunstperioden.

Påverkas inte älgarnas rörelsebeteende alls av jakten? Jo, SLU:s tidigare forskning visar att jakten påverkar älgarnas rörelse tydligt men kortvarigt och den gör inte att fler älgar passerar bilvägar.

Älgens brunstperiod pågår mellan slutet av september och en bit in i oktober. Brunstperioden startar tidigare i södra Sverige än i norra.

Kontakt: Wiebke Neumann, SLU tel 090-786 81 17, 070-634 90 51; wiebke.neumann@slu.se

Vetenskaplig  artikel: Wiebke Neumann & Göran Ericsson. 2018. Influence of Hunting on Movements of Moose near Roads. In press, Journal of Wildlife Management 82, 918-928.

DOI: 10.1002/jwmg.21448

Fakta:

Fakta viltolyckor:

Viltolycksstatistiken visar en ökning av antalet älgolyckor under september och oktober söder om Dalälven. I norra Sverige börjar antalet olyckor att öka under hösten och fortsätter att öka under hela vintern. Anledningen är älgtjurars ändrade rörelsebeteende på grund av brunstperioden, men också att älgarnas och människans aktivitetsperioder sammanfaller; när vi åker till och från jobbet på hösten är det ofta gryning och skymning. Det är också då älgarna vill korsa vägarna.


Kontaktinformation