SLU-nyhet

Den svartmunnade smörbulten har spridit sig till Uppland

Publicerad: 09 september 2019

Den invasiva fiskarten svartmunnad smörbult sprider sig norrut och mycket tyder på att det nu finns ett etablerat bestånd i Hargshamn vid Upplandskusten. De tidigare nordligaste fynden i Sverige har gjorts i Nynäshamn.

Rapporten om misstänkt svartmunnad smörbult i Hargshamn kom in till Sveriges lantbruksuniversitet den 24 augusti via SLU:s digitala rapporteringssystem, och experterna har nu verifierat att fyndet är en svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus).

- Fiskaren som gjort rapporten hade fångat flera exemplar varav några ganska stora, 15 cm, vilket tyder på att det redan är ett etablerat bestånd i Hargshamn, säger Ann-Britt Florin, forskare vid institutionen för akvatiska resurser på SLU (SLU Aqua).

Ann-Britt och hennes kolleger vill gärna veta hur utspridd arten är i Uppland, och om fyndet i Hargshamn är begränsat till hamnområdet eller om arten finns längs större del av kusten. Svartmunnad smörbult kan även leva i sötvatten så observationer i åar är också mycket relevanta.

Här rapporterar du in fynd av svartmunnad smörbult>> 

Svartmunnad smörbult kommer ursprungligen från Kaspiska havet och Svarta havet men har via fartygstrafik spridit sig till både Östersjön och Stora sjöarna i Nordamerika. Arten påträffades i Sverige första gången 2008 i Karlskrona och vi känner till att den idag, förutom i Blekinge, även finns i Kalmarsund, på Gotland, i Göteborg och Bråviken. De tidigare nordligaste fynden i Sverige har gjorts i Nynäshamn.

Svartmunnad smörbult är en invasiv art som kan bli mycket talrik och konkurrera ut små bottenlevande fiskar och äta upp ägg och rom för större fiskar. Den kan också ha positiva effekter som föda för rovfisk och fiskätande fåglar och i Baltikum, liksom i sitt ursprungsområde, är den en matfisk.

Läs mer om den svartmunnade smörbulten , och hur du särskiljer den från andra arter>> 


Kontaktinformation

Isa Wallin, doktorand
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
isa.wallin@slu.se, 010-478 41 62