SLU-nyhet

Biodiverse #3 om ljusföroreningar

Publicerad: 08 oktober 2020
Omslag Biodiverse nr 3 år 2020.

Biodiverse nr 3/20 tar upp ett miljöproblem som det länge varit lite tyst om i svensk naturvård - ljusföroreningar. J-O Helldin är numrets gästredaktör.

Ljusförorening är ett växande miljöproblem som först nu börjat uppmärksammas på allvar. Då allt mer av landskapet och en allt större del av dygnet belyses, samt belysningen blir allt mer dagsljusliknande, minskar livsutrymmet för nattlevande arter. I många livsmiljöer påverkas artsammansättning och ekologiska processer – förändringar som vi människor kan ha svårt att förstå eftersom vi i stor utsträckning är blinda, både bildligt och bokstavligt, för de ljusföroreningar vi sprider. Med detta nummer av Biodiverse vill vi kasta nytt ljus över problemet.

Läs hela numret på webben: www.biodiverse.se

I en rad artiklar tas problemen med ljusföroreningar upp i olika perspektiv. Men också exempel på vilka åtgärder som kan göras för att minska de negativa effekterna.

Läs också om nyheter från SLU Artdatabanken, och tips på nya intressanta publikationer.

Numrets gästredaktör, J-O Helldin (CBM), arbetar för det mesta med forskningsprogrammet Triekol (Transport-infrastruktur-ekologi), och har i sitt arbete med infrastruktur kommit i kontakt med problemet med ljusföroreningar.

God läsning!

Om Biodiverse

Biodiverse är tidningen för dig som är intresserad av kunskap och forskning om biologisk mångfald, miljö och naturvård. Den ges sedan 1996 ut av SLU Centrum för biologisk mångfald, ett forskningscentrum vid Sveriges lantbruksuniversitet. Biodiverse kommer ut med fyra nummer per år, och finns både som papperstidning och på webben. Prenumeration är gratis inom Sverige. Läs mer: www.slu.se/biodiverse

Prenumerera på papperstidningen: skriv ett mejl med din postadress till biodiverse@slu.se

Prenumerera på nyhetsbrevet: gå in på vår webbsida www.slu.se/biodiverse, klicka på Skaffa nyhetsbrevet!


Kontaktinformation
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se