SLU-nyhet

SLU-hästforskning blev Årets projekt

Publicerad: 07 november 2020
Hästforskaren Gabriella Lindgren med en blomsterbukett

Stiftelsen Hästforskning delar för fjärde året ut pris till Årets hästforskningsprojekt och Årets hedersomnämnande för att premiera projekt som bidragit med tydlig nytta för näringen. Vinnarna uppmärksammades under Hippocampusdagen den 6 november som i år skedde digitalt.

Årets hästforskningsprojekt, ett samverkansprojekt mellan Norge och Sverige, gick till forskarna Gabriella Lindgren, SLU och Eric Strand, Norges miljö- och biovetenskapliga universitet (NMBU), tillsammans med en grupp forskare från respektive universitet. De får utmärkelsen för forskningen: Kartläggning av prestationsegenskaper, genetisk variation och hälsa hos kallblodstravaren. De har tittat på flera olika egenskaper och de utförliga genetiska utvärderingar som gjorts har lagt grunden för förbättrad hälsa och hållbarhet hos rasen.

Priset består av ett stipendium på 25 000 kronor samt diplom.

- Detta är ett uppmärksammat projekt och ett mycket väl utfört arbete som kommer kunna öka kallblodstravarens välfärd genom bättre anpassad träning och tävling framöver, säger Mia Adler Westholm, vikarierande forskningssekreterare på Stiftelsen Hästforskning.

Anslaget från Stiftelsen Hästforskning har gett forskarna på NMBU och SLU möjligheten att göra en internationell rekrytering. I projektet kombinerade de avancerad diagnostik inom klinisk verksamhet med genomikstudier och djupa kunskaper inom avel.

- Det gav mersmak. Därför planerar vi använda priset till att sekvensera hela genomet hos kallblodstravare med och utan kallblodssyndrom (”dynamisk larynx kollaps”). Målet är att avslöja generna som ger upphov till denna allvarliga defekt som drabbar de övre luftvägarna, kommenterar Gabriella Lindgren.

Årets hedersomnämnande fick Henrik Lerner och Gunilla Silfverberg vid Ersta Sköndal högskola.