SLU-nyhet

Är matsvinn förbjuden resursanvändning?

Publicerad: 23 november 2020
En soptunna med mjölkpaket, frukt, en äggkarton och sallad. Foto.

En av de utmaningar som behöver lösas för att få ett hållbart livsmedelssystem är att drastiskt minska matsvinnet. Idag finns det etablerade lagar på plats som på olika sätt reglerar resursanvändning. Den fråga som kan ställas är om det inom befintligt lagutrymme är förbjudet att slösa med resurser genom att slänga ätbar mat? Det ska ett nytt forskningsprojekt vid SLU försöka svara på.

Befintlig livsmedelslagstiftning fokuserar i första hand på att de livsmedel som släpps ut på marknaden uppfyller grundläggande hygienkrav. Även såväl Sverige som EU och FN har ställt upp målsättningar om att matsvinnet ska minska, så har inte livsmedelslagstiftningen några kraftfulla verktyg när det gäller svinnet av livsmedel.

Forskarna Mattias Eriksson (SLU), Ingrid Strid (SLU) och Jonas Christensen (Ekolagen Miljöjuridik AB) har nu fått medel från Formas för att under 2021-2024 undersöka hur hushållningsreglerna i miljölagstiftningen kan tillämpas vid sidan av livsmedelslagstiftningen, och varför hushållningsregleringen hitintills inte har tillämpats på livsmedelsverksamheter som kasserar fullt ätbar mat.

Syftet med forskningsprojektet är också att testa hur stor effekt en implementering skulle kunna få, både på enskilda aktörer men även på nationell nivå. Tesen är att Sverige redan har kraftfull lagstiftning för att drastiskt kunna minska matsvinnet i det svenska livsmedelssystemet, men att det då krävs att dessa regler börjar tillämpas. Det är viktigt att visa på potentialen så att befintliga styrmedel kan användas mer effektivt för att uppnå ett cirkulärt och hållbart livsmedelssystem.

Fakta:

Matsvinn kallar vi livsmedel som slängs, trots att de hade kunnat konsumeras om de hanterats annorlunda. Cirka en tredjedel av all mat som produceras slängs, enligt FN:s organisation för livsmedel och jordbruk FAO. Läs mer på SLU Future Foods temasida om matsvinn.