SLU-nyhet

Korrigering av uppgifter om avverkade arealer naturtypsklassad skog

Publicerad: 24 april 2020

SLU Riksskogstaxeringen har levererat fel underlag till Sveriges Radio om föryngringsavverkad areal naturtypsklassad skog. Uppgifterna avsåg den areal som avverkas under en femårsperiod, inte vad som årligen avverkas.

SLU Riksskogstaxeringen beklagar att vi inte levererat de uppgifter som Sveriges Radio efterfrågade avseende hur stor areal som årligen avverkas av naturtypsklassad skog i Sverige. SLU Riksskogstaxeringen levererade av misstag uppgifter som avsåg en femårsperiod. I ett antal reportage har Sveriges Radio i god tro använt de levererade uppgifterna och SLU Riksskogstaxeringen beklagar naturligtvis vårt misstag.

Den årligen föryngringsavverkade avverkade arealen naturtypsklassad skog är alltså inte 80 000 hektar utan bara en femtedel, dvs ca 16 000 hektar.

Korrigerade artiklar på Sveriges Radios web
Naturmorgon
P4 Norrbotten


Kontaktinformation