SLU-nyhet

Fladdermössens virus kartläggs i ny forskning

Publicerad: 08 juli 2020
En fladdermus hänger i ett fångstnät. Foto.

Vilka virus bär de svenska fladdermössen på? SLU Centrum för biologisk mångfald och Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) samarbetar kring ett projekt om fladdermöss och virus. I juni undersöktes den första fladdermuskolonin i Uppland.

Johnny de Jong, CBM, var i juni ute vid fladdermuskolonier och tog blodprover på fladdermössen som sedan analyseras på BVF. Det var fladdermöss av arten dvärgpipistrell som undersöktes, en vanlig art i Sverige. Kolonin hade Johnny fått vetskap om genom det upprop som han gick ut med för två år sedan (länk till sidan med mer information). Det gick över förväntan, och fortfarande pågår arbetet med att undersöka de inrapporterade kolonierna. Rapporterna är viktiga för att samla information om fladdermössen, som är en viktig del av den biologiska mångfalden.

Nu håller Johnny de Jong på att undersöka de kolonier han fick tips om i slutet på förra sommaren. Det blev många tips, och det kommer att ta lång tid att hinna besöka alla.
- Jag vill gärna fortsatt ha tips om nya kolonier från allmänheten. Det är viktigt att samla kunskap om de fladdermöss som finns i Sverige, av olika anledningar, säger han.

Munskydd och handskar används vid all provtagning, även om risken för smitta, både från människa till fladdermöss och vice versa, är väldigt liten. Provtagningen tar bara några minuter, sedan släpps fladdermössen på fångstplatsen. Foto: Mikael Berg.

 

Kunskapsbanken fylls på

Blodprovtagningen är ett exempel på vad tipsen om fladdermuskolonier kan användas till. Genom att samla information som kan vara viktig för forskningen skapas en kunskapsbank som kan komma till stor användning i forskningsprojekt. Men det kan också handla om rena naturvårdsinsatser, som till exempel upptäckter av mer ovanliga arter.
- Ungefär 90 procent av alla fladdermöss som upptäcks i Sverige är antingen dvärgpipistrell, eller nordfladdermus. Vi får inte in så många observationer om andra arter. Det är helt fantastiskt när vi hittar mer ovanliga arter, som till exempel mustaschfladdermus! säger Johnny de Jong.

 

Dvärgpipistrellen lämnar ifrån sig lite saliv på en bomullstopps. Fladdermössen ringmärks, och forskarna samlar in fekalier och tar blodprov. Foto: Mikael Berg.

 

Starkt skydd för fladdermöss

Fladdermöss har ett starkt skydd i Sverige genom Artskyddsförordningen. Det innebär bland annat att det är förbjudet att fånga och döda fladdermöss, men också att fladdermössens koloni- och övervintringsplatser och deras viktigaste jaktbiotoper är skyddade. Det är viktigt att ha koll på populationsutvecklingen av fladdermöss, för att kunna skydda dem bättre.

Fakta:

Fakta fladdermöss: Totalt har 17 fladdermusarter påträffats i Sverige. De är en framgångsrik djurgrupp med många arter och stor spridning, men är samtidigt känsliga för förändringar i landskapet. Många arter är därför sällsynta eller hotade. Fladdermusens jaktläte är en lags ekopejling – med hjälp av korta skrik med en frekvens på mellan 20 000 och 60 000 svängningar per sekund, kan fladdermössen hitta millimeterstora insekter i mörkret. En fladdermus kan sätta i sig mer än 2000 insekter på en natt.

Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se