SLU-nyhet

Hårdare konkurrens om pollinatörer i ett varmare Arktis

Publicerad: 11 september 2020
Pollinerande insekter på fjällsippa, Kollage

Pollinatörer är lika viktiga för växter i Arktis som längre söderut, och när det finns många blommor måste växterna tävla om insekternas gunst. De attraktivaste växtarterna får flest besök av pollinatörer, och då får andra växter som blommar samtidigt färre. Forskare vid bland annat SLU avslöjar nu att högre temperaturer leder till att fler växtarter blommar samtidigt inom en kortare period. Därför kan klimatförändringen påverka konkurrensen mellan olika växtarter.

– De flesta blommande växter är beroende av insekternas tjänster. Det är därför viktigt för växter att tajma sin blomning till en period då så många pollinatörer som möjligt finns tillgängliga. Å andra sidan konkurrerar växtarter med varandra om att bli pollinerade. Således kan de växtarter som blommar samtidigt påverka varandras pollineringsframgång. En av de viktigaste miljöfaktorer som påverkar tidpunkten för blomningen är temperaturen. När klimatet förändras börjar olika växtarters blomningstider överlappa mer med varandra, och det påverkar konkurrensen mellan växterna om pollinatörer, förklarar Mikko Tiusanen, som har lett studien och arbetar vid Helsingfors universitet.

Forskarna har studerat förhållandet mellan växter och pollinatörer på nordöstra Grönland, där temperaturerna har stigit ännu snabbare än i resten av världen. Den vanligaste blommande växten i området är fjällsippan, som är vitt utbredd och allmän över Arktis. Till formen är fjällsippan en öppen, vit skål med nektar. Den är därmed oemotståndlig för de flesta sorters pollinatörer.

– I våra jämförelser visade det sig att fjällsippan var mycket mer populär än andra växtarter. Därför lockar den till sig pollinatörernas tjänster på bekostnad av andra växtarter som blommar samtidigt, säger Mikko Tiusanen.

Genom att studera tidpunkten för olika växtarters blomning under olika förhållanden kunde forskarna konstatera att högre temperaturer förkortade olika växtarters blomningstid. I synnerhet tidigarelades blomningen hos fjällglim i förhållande till blomningen hos fjällsippan. Konkurrensen mellan dessa arter återspeglar sig direkt i mängden pollen som insekterna bär med sig från respektive art: ju fler fjällsippor det blommade i närheten, desto färre insekter bar pollen från fjällglim. Den globala uppvärmningen kommer alltså att kunna påverka konkurrensen mellan växter när det gäller pollinatörer. Om blomningen hos en växtart börjar överlappa mer med en mer attraktiv växtarts blomning, kan det försämra den mindre attraktiva växtens pollinering och i längden minska dess chanser att överleva. Detta utgör sannolikt ett hot särskilt mot sällsynta blomarter, och blommor som är mindre attraktiva för insekter.

Studien publiceras den 11 september i den prestigefyllda tidskriften Global Change Biology, som faktiskt publicerar två olika artiklar av samma forskargrupp samma dag. Bakom studien ligger forskargruppen Spatial Foodweb Ecology Group, verksam vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU, Uppsala) och vid Helsingfors universitet. Studien är ett av resultaten av mer än tio somrars arbete i arktiska regioner.

– För mig representerar Arktis ett forskningslaboratorium som hjälper oss att förstå klimatförändringar över hela planeten, säger professor Tomas Roslin från SLU, som leder forskargruppen. Klimatet förändras ungefär dubbelt så snabbt som genomsnittet på jorden, så det som sker där idag kan senare upprepas i resten av världen. Samtidigt gör den relativa artfattigdomen i Arktis att det är enklare att hålla koll på den växelverkan som finns mellan enskilda arter här än på andra håll. Men de vetenskapliga argumenten utgör bara en del av regionens dragningskraft. Nordöstra Grönland är helt enkelt ett av de vackraste områdena i världen, och samtidigt ett av de största obebodda områdena på vår planet. När du studerar insekter här kan du samtidigt stöta på t.ex. en isbjörn. En sådan kombination håller forskaren pigg och nyter.

Mer information

Tomas Roslin, professor
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
tomas.roslin@slu.se, +46 18 672 383

Mikko Tiusanen, FD
Helsingfors universitet
mikko.tiusanen@helsinki.fi, tel. +358 40 823 7584

Den vetenskapliga artikeln

Tiusanen, M., Kankaanpää, T., Schmidt, N.M. & Roslin, T. Heated rivalries: Phenological variation modifies competition for pollinators among arctic plants. Global Change Biology. DOI: 10.1111/gcb.15303

Pressbilder

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om detta pressmeddelande. Fotograf ska anges.)

Foto på fjällsippa

Fjällsippa. Foto: Mikko Tiusanen

Foto på fjällglim

Fjällglim. Foto: Mikko Tiusanen

Pollinerande insekter på fjällsippa. Kollage

Precis som i andra regioner är de flesta arktiska växter insektspollinerade. Fjällsippan är mycket mer populär än andra växtarter. Därför lockar den till sig pollinatörer på andra växters bekostnad. När klimatet blir varmare börjar blomningen hos olika växtarter överlappa mer med varandra, och då tilltar konkurrensen. Foto: Claus Rasmussen


Kontaktinformation