SLU-nyhet

Ovanligt fynd av sjöhäst

Publicerad: 27 januari 2021
Sjöhäst i plastkar

Överraskningen var stor när personalen ombord på R/V Svea upptäckte vad som fångats i trålen – en sjöhäst! Institutionen för akvatiska resurser vid SLU genomför två stora expeditioner* om året i Nordsjön, men vi har aldrig fångat någon sjöhäst tidigare. Brittiska artexperter har konstaterat att det rör sig om en kortnosad sjöhäst, en art som vanligtvis lever i varmare vatten

Fyndet gjordes under en nattlig så kallad MIK-trålning, där vi använder en finmaskig trål för att fånga, artbestämma och räkna fisklarver (yngel). Målarterna för larvtrålningen är i huvudsak sill, skarpsill och sardin, men vi artbestämmer alla larver vi får upp.

SLU:s forskningsfartyg R/V Svea befann sig på danskt vatten, i området där Nordsjön möter Skagerak.

Från Sverige finns ännu inga registrerade fynd av kortnosad sjöhäst. I Danmark var det en smärre sensation när den första sjöhästen på 50 år hittades 2017,  men sedan dess har det rapporteras enstaka fynd av sjöhästar då och då. Senast i veckan hittades ett levande exemplar av arten allmän sjöhäst (hippocampus guttulatus) på en strand i Vejers på danska västkusten.  Fynd av kortnosad sjöhäst har också rapporterats från de nordliga delarna av Brittiska öarna och från Sydnorge.

Kanske redan i Sverige?

­­- Det verkar som om sjöhästar blir vanligare här och det lär inte dröja länge innan någon dyker upp också i svenska vatten, säger Peter Rask Møller, docent vid Statens Naturhistoriske Museum vid universitetet i Köpenhamn.

Alla säkra fynd som gjorts i Danmark handlar om sjöhästar som sköljts upp på land. Sjöhästen som fångades på Svea är den första säkra rapporten från öppet hav, och från så pass djupt vatten. När det fångades trålade Svea på 40 meters djup.  Kanske har sjöhästen sökt sig ut på djupare vatten i utsjön för att undvika det kallare vattnen längs kusten? I vanliga fall lever sjöhästar på relativt grunt vatten, bland sjögräs och tång som ger både skydd och mat.

En honfisk långt "hemifrån"

Foton av sjöhästen som fångades på Svea (fisken levde och släpptes tillbaka i havet) har skickats till en brittisk expert för artbestämning och de bekräftar att det rör sig om en honfisk av arten kortnosad sjöhäst (hippocampus hippocampus).

Arten förekommer i Medelhavet och Svarta havet, samt längs den östra Atlantkusten från Västafrika i söder till Engelska kanalen i norr. I takt med att klimatet blir varmare förväntas den dock sprida sig allt längre norrut.

Sjöhäst brevdi linjat
Det kortnosade sjöhästen (hippocampus hippocampus) känns igen på sin relativt korta nos och på antalet strålar i ryggfenan. Med sin lilla pipettliknande mun ”suger” den i sig tusentals smådjur (främst kräftdjur) varje dag. Foto: Karolina Wikström.
Karta över Nordsjön
Fyndet på Svea gjordes i området där Nordsjön möter Skagerrak. Mycket tyder på en ökad förekomst av kortnosad sjöhäst i Nordsjön under de senaste decennierna.
Karta
Nuvarande förekomst av kortnosad sjöhäst. Karta från AquaMaps (CC-BY-NC). (https://www.aquamaps.org/search.php)
Karta
Modellerad utbredning av kortnosad sjöhäst 2050, baserad på RCP8.5; ett scenario över hur växthuseffekten kommer att förstärkas i framtiden. Karta från AquaMaps (CC-BY-NC). (https://www.aquamaps.org/search.php)

* Den internationellt koordinerade expeditionen IBTS (International Bottom Trawl Survey) genomförs i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön två gånger per år, under första och tredje kvartalet. Huvudsyftet med expeditionen är att uppskatta förekomsten av olika åldrar av fisk, speciellt de unga fiskarna (rekryteringen) av kommersiella arter som torsk, kolja, sill, skarpsill och makrill. Under årets första expedition undersöks också antalet fisklarver (yngel).


Kontaktinformation

Sofia Bureborn, kommunikatör
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
sofia.bureborn@slu.se, 010-478 42 15