SLU-nyhet

Spårningsteknik ska ge ny kunskap om gösen i Hjälmaren

Publicerad: 14 januari 2021
Fisk med stygn på buk och en gul bricka på sidan. Foto.

Den populära och eftertraktade Hjälmargösen ska kartläggas. Forskare vid SLU har, tillsammans med länsstyrelserna runt Hjälmaren, försett 90 gösar med sändare. Dessa ska ge kunskap om gösens liv under vattenytan.

Hur rör sig gösen i Hjälmaren? Var letar den föda och leker? Under vilka delar av året befinner den sig på olika platser i sjön? Alla dessa frågor är viktiga att få svar på för att förvaltningen av gösen och gösfisket i sjön Hjälmaren ska kunna bedrivas så bra som möjligt.

– Gösen är en uppskattad matfisk, som är eftertraktad av både det kommersiella och rekreationella fisket. Trots detta vet vi fortfarande lite om dess ekologi och beteende, säger Gustav Hellström, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

Hållbart fiske

Hjälmaren är Sveriges femte största sjö. Fisket efter gös är populärt och länsstyrelserna vill säkerställa goda förutsättningar för ett hållbart livskraftigt fiske.

– Resultatet från projektet kommer att ligga till grund för den förvaltningsplan som ska ta fram för fisk och fiske i Hjälmaren, säger Martin Engström, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Örebro län.

Totalt har 90 gösar fått en sändare och märkning med en gul plastbricka. Sändarna registrerar gösens vandringsmönster med hjälp av 60 stycken akustiska mottagare, så kallade loggrar, som placerats ut på strategiska platser i hela Hjälmaren. Den som fångar en gös med gul plastbricka ska varsamt släppa tillbaka gösen i vattnet igen.

Två personer i arbetskläder hanterar en fisk. Foto.
Gustav Hellström, forskare vid SLU, och Martin Engström, länsstyrelsen, märker gös. Foto: Hans Johansson
Hand med skyddshandske håller en svart liten cylinder. Foto.
Sändare som opererats in i gösens bukhåla. Foto: Martin Engström, Länsstyrelsen

Fakta:

Projektet genomförs av SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), länsstyrelserna runt Hjälmaren och Mälaren, Karlstads universitet och i samarbete med Hjälmarens yrkesfiskare.

Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se