SLU-nyhet

Internationell guldmedalj för doktorsavhandling från SLU

Publicerad: 25 november 2021
Foto på Fredric Svensson

Fredric Svensson disputerade vid SLU:s institution för molekylära vetenskaper hösten 2020. Nu har hans avhandling om nanomaterial baserade på titanoxid utsetts till 2020 års bästa doktorsavhandling av International Sol-Gel Society. Materialens tänkbara användningsområden finns främst inom medicin och miljö.

Varje år delar sällskapet International Sol-Gel Society (ISGS) ut ett pris till den forskarstudent som har lagt fram den bästa doktorsavhandlingen. Priset skapades för att lyfta fram doktorsavhandlingar som utgör enastående bidrag inom området sol-gelkemi och relaterade områden. Sol-Gel Society är ett vetenskapligt sällskap för forskare som arbetar med nanomaterial i lösningar.

Fredric Svenssons doktorsarbete, som genomfördes i ett samarbete mellan SLU och Uppsala universitet, levererar flera genombrott och nya insikter om hur sandmineral som titanoxid bildas i nanoform. Han visar även hur detta påverkar materialens viktigaste tillämpningar – dels samverkan med blodet i möjliga medicinska användningar, dels fotokatalytisk aktivitet i miljötillämpningar.

Fredric Svensson genomförde sina forskarstudier i professorerna Vadim Kesslers och Gulaim Seisenbaevas forskargrupp vid SLU:s institution för molekylära vetenskaper i Uppsala, med professorerna Thomas Edvinsson och Kristina Nilsson Ekdahl från Uppsala universitet som bihandledare. Idag är Fredric anställd som postdoktor vid Uppsala universitet, och arbetar med nanotekniker för vattenrening i professor Lars Österlunds grupp inom ramen för EU-projektet GreenWaterTech.

Kontaktuppgifter

Fredric Svensson, forskare
Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets fysik, Uppsala universitet
fredric.svensson@angstrom.uu.se, 018-471 3132

Länkar

Guldmedaljen från ISGS

Fredric Svenssons avhandling (svensk sammanfattning på s. 114): Nano Titania: Molecular Formation Mechanism and Application in Nanotechnology

GreenWaterTech


Kontaktinformation