SLU-nyhet

Är insekter bra mat på långa rymdresor?

Publicerad: 02 december 2021
Syrsa.

Det är en utmaning att förse astronauter med tillräckligt mycket näringsriktig mat. På långa resor och kolonisering av andra planeter måste man kunna producera mat i rymden. Uppfödning av insekter är ett intressant alternativ. Nu har SLU-forskaren Åsa Berggren fått finansiering från den Europeiska rymdorganisationen, ESA, för att undersöka potentialen.

– Det här är verkligen ett spännande projekt. Vi tror att en del insekter kan fylla de stora näringsmässiga krav som finns för människor i rymden. Insekterna skulle kunna födas upp på biprodukter från andra processer på rymdskeppet, till exempel växtodling, och ge ett bra protein till de resande. Det vi inte vet är hur insekter klarar den helt annorlunda miljön i rymden, säger Åsa Berggren, professor i ekologi, SLU.

Europeiskt team

Hon leder en grupp forskare från flera europeiska länder med olika specialistkompetenser. De ska bland annat undersöka och analysera befintlig kunskap om insekternas ekologi och fysiologi, hur de kan påverkas av en annan typ av strålning och gravitation än den de är vana vid. Det är viktigt att insekterna mår bra, växer och kan fortplanta sig också i rymden. Andra frågor som projektet ska svara på är hur olika insekter lämpar sig ur näringssynpunkt och hur matkvaliteten kan förändras under resandet.

SLU forskar om insekter som mat

SLU har under många år forskat om hur insekter kan födas upp på ett hållbart sätt på jorden. Förhoppningarna om insekter som ett hållbart alternativ bygger på att de innehåller bra näring och att de är effektiva när det gäller att omvandla födan till egen tillväxt – de kan alltså ge oss mer mat per mängd foder än många andra djur vi föder upp. 

En central fråga är att insekterna ska kunna födas upp på sådant vi inte kan äta till exempel biprodukter från jordbruket. Den frågan blir förstås ännu mer avgörande när forskarna nu riktar blicken mot andra platser långt härifrån. I rymden måste kretsloppet verkligen fungera.

– Vi förväntar oss att vårt arbete ska ge en bra bild av hur insekter kan funka som mat i rymdprogrammen. Det ska bli fantastiskt roligt att jobba med andra ledande forskare i ett område där det mesta fortfarande är okänt, säger Åsa Berggren.

Arbetet har just börjat och de första resultaten förväntas släppas i slutet på 2022. Vi samlar nyheter som berättar om SLU:s forskning om insekter som mat på www.slu.se/matinsekter

Kontakt

Åsa Berggren
Professor i ekologi, SLU
asa.berggren@slu.se, 018-672344
www.slu.se/cv/asa-berggren

 


Kontaktinformation