SLU-nyhet

SLU Landskap i projekt om leksystem

Publicerad: 29 april 2021
Illustration

Hur kan dagens fokus mot ett fåtal attraktiva lekplatser vidgas så att barns lek och rörelse kan ta plats i hela staden? I projektet Commonplay undersöks hur vi kan ställa om till ett decentraliserat nätverk av lekmiljöer. Projektet finansieras genom ArkDes open call 2021. Projektteamet leds av Topia landskapsarkitekter och omfattar förutom SLU-forskare även Upplands-Bro kommun.

Fyra forskare från SLU Landskap i landskapsarkitektur och miljöpsykologi medverkar i projektet Commonplay, som nyligen fick finansiering av ArkDes.

Närhet till miljöer som främjar barns och ungas lek och utevistelse är av stor betydelse, något som har blivit ännu mer påtagligt under pandemin. Genom projektet Commonplay undersöks hur stadens befintliga gröna allmänningar kan omvandlas till variationsrika gröna leksystem. Stadens gröna mellanrum ses då som delar i ett nätverk av miljöer som kan användas för barns lek och vardagstransporter.

Under projektet kommer kommun, landskapsarkitekter, forskare samt barn och unga att tillsammans utveckla och tillämpa en metod för denna utveckling av integrerade leksystem som en del av den urbana strukturen. Det innebär utveckling av en platsanpassad, strategisk förvaltningsmodell som tar tillvara dagens vardagslandskap på ett hållbart sätt. Metoden för hur detta kan göras, med små ingrepp i befintliga gröna miljöer, kommer sedan att beskrivas.

Projektet blir ett sätt att utmana rådande normer för lekplatser, utgå ifrån befintliga miljöer och deras potential och att hitta vägar för en hållbar stadsutveckling där barn och unga deltar och flera kompetenser samverkar.

Fakta:

Projektet genomförs under 2021 i samarbete mellan Topias experimentella studio Galaxen, Upplands-Bro kommun samt SLU Landskap genom forskarna Carola Wingren, Vera Vicenzotti, Fredrika Mårtensson och Märit Jansson.

Läs mer om Commonplay och andra finansierade projekt hos ArkDes:
https://arkdes.se/open-call-2021-finansierade-projekt/


Kontaktinformation

Märit Jansson, universitetslektor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Tel. 040-415135
E-post: marit.jansson@slu.se