SLU-nyhet

Lupiner säljs i handeln trots stora problem med växten

Publicerad: 10 juni 2021
Blomsterlupiner vid en väg. Foto.

Nu är hög tid att hålla efter blomsterlupinen, den i och för sig vackra men invasiva växt som breder ut sig allt mer i våra landskap. Gräv upp så mycket du orkar, eller slå av blommorna innan de hunnit sätta frö. Men var försiktig vid hanteringen av arten – lämna helst in växtmaterialet som du dragit upp till förbränning.

Ett att säkert sätt att göra sig av med lupinrester är att blöta ner plantorna och lägga dem i plastpåsar för att ruttna över en säsong. Annars är risken att de ändå lyckas sätta frö och sprida sig.

Men vi tar det från början: Är lupinen förbjuden i Sverige?

Blomsterlupin omfattas idag inte av den lagstiftning som rör invasiva främmande arter, men eftersom den är mycket invasiv rekommenderar Naturvårdsverket att man avstår från att plantera den, och att man försöker förhindra att den sprider sig om man har den på sin mark.

Vad är då problemet med lupinen?

Så här skriver Naturvårdsverket på sin webbplats:

”Blomsterlupinen utgör ett hot mot biologisk mångfald då den konkurrerar ut växter i de miljöer som den trivs i, som till exempel vägkanter och järnvägsbankar. På sikt kan blomsterlupin påverka vegetationen där den etablerat sig på grund av sin förmåga att binda kväve och därmed gödsla marken. I de naturligt magra jordarna som den vanligen växer i kan tillskottet av kväve exempelvis göra att ängsblommor ersätts av mer kväveälskande växter. Blomsterlupinen hotar även andra växter genom att de lockar till sig pollinerare, som hellre besöker blomsterlupin än inhemska blommor. Dessutom innehåller blomsterlupin alkaloider, som kan vara giftiga för får och nötkreatur. Den kan även vara allergiframkallande för människor.”

Ett allvarligt hot alltså, mot till exempel prästkragar, blåklockor och andra växter vi är vana vid att kunna plocka till midsommarkransen.

Säljs fortfarande

Trots detta finns det fortfarande frö och plantor av förädlad lupin i handeln. Vissa av dem är så kallade hybrider, eller andra varianter av lupin än blomsterlupinen. Forskaren Jörgen Wissman vid SLU Centrum för biologisk mångfald pratar i Sveriges Radio P4 Värmland den 10 juni om detta (länk till radioprogram, lyssna 3 h och 15 min in i programmet):

- Jag är väldigt kritiskt till att den säljs överhuvudtaget – lupinen är invasiv och innebär stora kostnader för samhället. Det är inte helt klarlagt hur invasiva de förädlade underarter som säljs i handeln är, och vissa av dem vet vi ställer till med enorma problem i andra delar av världen, berättar han.

Det vore alltså bra att anta försiktighetsprincipen och stämma i bäcken innan problemen har blivit helt oöverstigliga, menar Jörgen:

- Det är väldigt onödigt att fortsätta använda den här. Så länge man inte vet mer om varianten, tycker jag man ska se till att inte odla och sprida den.

Om du hittar blomsterlupin i naturen är det bra om du rapporterar in det till Artportalen via www.invasivaarter.nu (länk till webbsida).

Se också:

Invasiva växter – två nya handböcker (länk till nyhet den 20 maj 2021)

Här presenteras nya handböcker: En som främst vänder sig till dig som är ansvarig för det övergripande arbetet mot invasiva arter som exempelvis miljöstrateg eller kommunekolog, och en för dig som arbetar med stadsplanering eller gröna frågor i staden.


Kontaktinformation

Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se