SLU-nyhet

Kräftpest vid Öresjö – ”flodkräftfisket kan vara dödsdömt”

Publicerad: 01 september 2021
Person som sitter på strandkant och mäter upp vatten i plastdunkar

En av Sveriges största sjöar med bra flodkräftfiske, Öresjö vid Trollhättan, kan ha drabbats av kräftpest. I mitten av augusti i år hittades döda flodkräftor i Sågån i sjöns utflöde. Analyser från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, visar att kräftorna drabbats av kräftpest och forskare från SLU är nu på plats för att spåra hur pesten har kommit till sjön.

Tillsammans med SVA bedriver SLU ett pilotprojekt om eDNA-spårning av kräftpest i området.

- Vi har följt Öresjö med provfisken i över 15 års tid och nu letar vi efter pestsporers DNA med hjälp av vattenprover, säger Patrik Bohman, miljöanalytiker vid institutionen för akvatiska resurser på SLU (SLU Aqua).

Öresjö är kräftskötselområde och skyddsområde för den akut hotade flodkräftan sedan 2015. Det innebär bland annat skärpta krav på desinficering av båtar och redskap som används i sjön. Det har dock varit svårt att kontrollera att reglerna följs.

- Det är möjligt att båtar och utrustning har spridit pest hit från andra sjöar med signalkräfta. Vi får hoppas att ingen illegalt har satt ut signalkräfta i sjön. Det har tyvärr alltför ofta hänt på andra håll, säger Lennart Edsman, forskare på SLU Aqua.

Om det inte har satts ut signalkräfta i sjön så bränner kräftpesten ut sig själv när alla kräftor dött. När parasiten är borta så går det att återutsätta flodkräftor igen, men det tar lång tid att restaurera beståndet. 

- Öresjö har varit unik i södra Sverige med ett kvarvarande bra flodkräftfiske men nu kan det nog tyvärr vara dödsdömt, liksom flodkräftans framtid i sjön. Hela historien är mycket sorglig eftersom fiskerättsägarna i sjön har arbetat hårt och under lång tid för att få till ett bra fiske på flodkräfta, säger Lennart Edsman

SLU Aqua har bedrivit beståndsuppskattning genom flodkräftfiske i Öresjö sedan 2006, en lång tidsserie som nu troligen måste avslutas.

Fakta:

Kräftpest är en parasitisk svampsjukdom som måste ha levande kräftor för att överleva. Illegal utsättning av signalkräfta är det allra största hotet mot den akut hotade flodkräfta idag, då signalkräftan är kronisk bärare av pesten. Flodkräftan dör direkt vid kontakt med pestsporer, medan signalkräftan är mer motståndskraftig och kan kapsla in pesten i skalet.

eDNA kommer från engelskans "environmental DNA", och kan översättas till "miljö-DNA". Begreppet eDNA beskriver den cocktail av olika organismers genetiska material som erhålls direkt från miljöprover (vatten, mark, luft etc.). Med hjälp av det eDNA som flyter omkring i våra sjöar och vattendrag går det att spåra vilka arter som befinner sig i ett område.


Kontaktinformation

Patrik Bohman, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
patrik.bohman@slu.se, 010-478 42 17

Lennart Edsman, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
lennart.edsman@slu.se, 010-478 42 26

Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se