SLU-nyhet

Människoröst skrämde älgarna mest

Publicerad: 08 december 2022
Älg slickar på saltsten
Foto från viltkamera.

På SLU Grimsö forskningsstation har forskare gjort experiment för att se om ljud kan användas för att skrämma bort vilda djur från platser där vi inte vill att de ska vara. Forskare satte upp ljudskrämmor som spelade in djurens reaktioner på video. Filmerna visade att rösten av en människa var mest effektiv för att skrämma älgarna från platsen. Resultaten publicerades nyligen i Ecology and Evolution.

När djur som älgar och andra klövdjur känner sig hotade tar de till flykten eller blir åtminstone mer vaksamma. Men djuren vänjer sig snabbt om hotet inte åtföljs av en verklig fara.

Forskarna ville veta vilka ljud som skapar ett återkommande och tillförlitligt flyktbeteende. Ljuden skulle kunna användas till exempel för att avhålla djur från järnvägen strax innan tåget passera för att undvika påkörningar. Testerna utfördes bland annat vid saltstenar inom Grimsö forskningsområde, där stenarna använts sedan 1972 för att attrahera och övervaka klövvilt.   

Jakt- och fågelljud

Forskarna använde ljud som djuren kan förknippa med jakt: människor som pratar och skall från en jakthund. De hade också med ljud som älgarna inte borde känna sig hotade av –  en pärlugglas sång och en spillkråkas trummande.

Sammantaget registrerade kamerorna mer än 700 händelser med älgar vid saltstenarna. I 75 procent av fallen lämnade älgarna platsen när de hörde en människa. Det var betydligt oftare än när de hörde en hund (39 procent), en fågel (24 procent) eller det var tyst (11 procent).

Om älgarna stannade kvar blev de mer vaksamma och ägnade mindre tid åt att slicka på saltstenen – särskilt när de hade hört människa eller hund. Dessutom tog det längst tid för älgen att återvända om de hade hört  människorösten. Älgarna var också mer benägna att lämna platsen när de hörde en fågel än under tysta kontroller. De som var kvar var mer vaksamma men så snart fågelljudet tystnade återgick de till ”normalt” beteende.

Ljud har potential

Våra resultat tyder på att det går att använda ljud för att påverka beteendet hos älgar även om skillnaden mellan de hotfulla och icke-hotfulla ljuden var mindre än vad vi hade förväntat oss, säger Manisha Bhardwaj som har lett studien.

Manisha är i dag verksam som forskare på universitetet i Freiburg men var tidigare postdoktor på SLU. Forskningen ingår i ett större projekt där målet är att hitta metoder att minska viltolyckorna på järnvägsspår.

Vetenskaplig artikel

Inducing fear using acoustic stimuli—A behavioral experiment on moose (Alces alces) in Sweden Ecology and Evolution, Bhardwaj et al

Film

Se filmen på hur älgarna reagerar på SLU Natur

Kontakt

manisha.bhardwaj@live.ca 

andreas.seiler@slu.se

Läs mer

Projekt vilt och trafik

Skrämma viltet från spåren

Hopp om att ljudskrämmor med människoröster ska minska viltolyckor på järnväg

Film om projektet


Kontaktinformation