SLU-nyhet

Clas Tollin har fått Vitterhetsakademiens Gustaf Adolfsmedalj 2022

Publicerad: 23 mars 2022
Foto på Tollin när han tar emot medaljen

Clas Tollin, docent i agrarhistoria vid SLU, har belönats med Kungl. Vitterhetsakademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande. I motiveringen lyfts hans betydelsefulla insatser för kulturmiljöarbete och för insatser som har ökat kunskaperna om och förståelsen för historien i landskapet. Medaljen överlämnades vid akademiens högtidssammankomst.

Clas Tollin är författare, FD i kulturgeografi och docent i agrarhistoria vid SLU, där han nu har varit verksam under mer än 20 år. Han har egentligen uppnått pensionsåldern, men arbetar fortfarande med forskning, undervisning och landskapsvård kring kulturreservatet Linnés Hammarby, i ett samverkansprojekt mellan SLU och Länsstyrelsen i Uppsala län.

Innan Clas Tollin kom till SLU arbetade han vid Riksantikvarieämbetet, där han bland annat skrev boken ”Ättebackar och Ödegärden: De äldre lantmäterikartorna i kulturmiljövården”, som lade grunden till en enhetlig metodik för användningen av historiskt kartmaterial i kulturmiljöarbetets tjänst.

Vid Riksarkivet ledde han projektet ”Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna”, vilket gjorde det möjligt att digitalt tillgängliggöra Sveriges unika bestånd av storskaliga lantmäterikartor från perioden 1630–1655. Kartmaterialet är en viktig källa för historisk forskning och ett verktyg för arkeologer, bebyggelseantikvarier och kulturgeografer i den antikvariska praktiken. Flera agrarhistoriska doktorsavhandlingar från SLU bygger på denna kartskatt.

Clas Tollins arbete med Sveriges storskaliga kartmaterial från stormaktstiden resulterade 2021 i boken ”Sveriges kartor och lantmätare 1628 till 1680: Från idé till tolvtusen kartor”, som utgavs av Kungl. Vitterhetsakademien.

Mer information


Kontaktinformation